11. července 2018

Výsledky hlasování

Rada města Kutná Hora, konaná dne 11.07.2018


Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: II.
Schválení programu - doplnění bodů č. 6/51-52 a 7/01-02
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová
PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 1/01
Ukončení smlouvy o dílo (vydávání KHL) - USNESENÍ č. 496/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová
PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora    


   Zdrželo se:

Ing. Tomáš Pilc      Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 1/02
Jmenování vedoucí Správního odboru MÚ - USNESENÍ č. 497/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 1/03
Navýšení počtu zaměstnanců MÚ Kutná Hora - USNESENÍ č. 498/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 1/04
Určení zástupce města v dozorčí radě MVE Plus - USNESENÍ č. 499/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová
PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora    


   Nehlasovalo:

Ing. Tomáš Pilc      Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 1/05
Platové zařazení ředitelky nové PO - USNESENÍ č. 500/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 1/07
Vydávání a distribuce KH Listů - USNESENÍ č. 501/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová
PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora    


   Zdrželo se:

Ing. Tomáš Pilc      Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 2/01
Návrh na zrušení Nemocnice Kutná Hora s.r.o. - USNESENÍ č. 502/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová
PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora    


   Zdrželo se:

Ing. Tomáš Pilc      Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 2/02
Dodatek č. 1 k VPS o poskytnutí dotace - USNESENÍ č. 503/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 3/01
Záměr na propachtování pozemku v k.ú. Malín (pí Matoušková) - USNESENÍ č. 504/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 3/02
Vyhlášení VŘ č. SN 15/18 na pronájem bytu (Benešova ul. č.p. 635, KH) - USNESENÍ č. 505/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 3/03
Vyhlášení VŘ č. SN 16/18 na pronájem bytu (Ortenova ul.č.p. 83, KH) - USNESENÍ č. 506/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 3/04
Vyhlášení VŘ č. SN 17/18 na pronájem bytu (ul. Vocelova č.p. 613, KH) - USNESENÍ č. 507/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 3/05
Vyhlášení VŘ na pronájem prostor k podnikání v hale Klimeška (gastro)
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 2
Přítomni: 7


   Pro:

 Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová
PhDr. Monika Válková      


   Nehlasovalo:

 Karel Koubský st. Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 3/05
Vyhlášení VŘ na pronájem prostor k podnikání v hale Klimeška (gastro) - USNESENÍ č. 508/18 - opakované hlasování
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 3/06
Uzavření smlouvy o výpůjčce ­ Vlašský dvůr (Průvodcovská služba KH, PO) - USNESENÍ č. 509/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová
PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora    


   Zdrželo se:

Ing. Tomáš Pilc      Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 3/07
Uzavření smlouvy o výpůjčce ­ Cihlářská č.p. 17, KH (Městská knihovna, PO) - USNESENÍ č. 510/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 3/08
Uzavření nájemních smluv na nebytové prostory ­ č.p. 194, ul. Pobřežní, KH - USNESENÍ č. 511/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová
PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora    


   Nehlasovalo:

Ing. Tomáš Pilc      Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: 3/09
Umístění sídla- Cihlářská č.p. 477, KH (spol. AUTODOPRAVA Krupička) - USNESENÍ č. 512/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: 3/10
Zahájení poptáv.řízení na VZMR „Zhotovení PD revitalizace areálu Sparta KH“ - protinávrh pro odložení materiálu
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 3
Proti: 1
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 1
Přítomni: 7
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Josef Viktora  


   Proti:

PhDr. Iva Pospíšilová      


   Zdrželo se:

Ing. Jiří Kukla PhDr. Monika Válková    


   Nehlasovalo:

Ing. Tomáš Pilc      Číslo hlasování: 21
Číslo bodu: 3/10
Zahájení poptáv.řízení na VZMR „Zhotovení PD revitalizace areálu Sparta KH“
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 3
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 1
Přítomni: 7
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková  


   Zdrželo se:

 Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Josef Viktora  


   Nehlasovalo:

Ing. Tomáš Pilc      Číslo hlasování: 22
Číslo bodu: 3/11
Rozpočtové opatření OSM č. 11/18 - USNESENÍ č. 513/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 23
Číslo bodu: 3/12
Rozpočtové opatření OSM č. 12/18 - USNESENÍ č. 514/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 24
Číslo bodu: 3/50
Zápis z jednání majetkové komise - USNESENÍ č. 515/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 25
Číslo bodu: 3/51
Prodej části pozemku v k.ú. Poličany (pí Havlíčková) - USNESENÍ č. 516/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová
PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora    


   Zdrželo se:

Ing. Jiří Kukla      Číslo hlasování: 26
Číslo bodu: 3/52
Zrušení usnesení RM ­ prodej pozemků v k.ú. Perštejnec - USNESENÍ č. 517/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 27
Číslo bodu: 4/01
Příspěvkový program Města Kutná Hora ­ pravidla pro rok 2019 - USNESENÍ č. 518/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 28
Číslo bodu: 4/02
Přijetí věcného daru přísp. organizací-ZŠ Žižkov - USNESENÍ č. 519/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 29
Číslo bodu: 4/03
Provoz MŠ a přerušení provozu školních družin ­ prázdniny 2018 - USNESENÍ č. 520/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová
PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora    


   Zdrželo se:

Ing. Tomáš Pilc      Číslo hlasování: 30
Číslo bodu: 4/04
Převod prostředků rezervního fondu do inv. fondu ­ ZŠ Jana Palacha - USNESENÍ č. 521/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová
PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora    


   Zdrželo se:

Ing. Tomáš Pilc      Číslo hlasování: 31
Číslo bodu: 4/05
Granty ­ malé projekty - oblast č. 2 - sport ­ III. čtvrtletí 2018 - USNESENÍ č. 522/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 32
Číslo bodu: 4/06
Výzva ­ dotační program ­ podpora sportu pro rok 2019 - USNESENÍ č. 523/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 33
Číslo bodu: 4/07
Dotační program­podpora sportu pro r. 2019 ­ 1. Pilíř registrovaná mládež - USNESENÍ č. 524/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 34
Číslo bodu: 7/01
Příspěvkový program (granty) soc. oblast č. 4 - malé projekty rok 2018 - USNESENÍ č. 525/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 35
Číslo bodu: 7/02
Rozpočtové opatření OSZ č.6 - USNESENÍ č. 526/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 36
Číslo bodu: 9/01
Pověření velitele MP plněním úkolů v oblasti pracovněprávních vztahů - USNESENÍ č. 527/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 37
Číslo bodu: 6/01
Revitalizace bývalé ZŠ J. A. Komenského - USNESENÍ č. 528/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová
PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora    


   Zdrželo se:

Ing. Tomáš Pilc      Číslo hlasování: 38
Číslo bodu: 6/02
Rozpočtové opatření OI č. 9 - USNESENÍ č. 529/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 39
Číslo bodu: 6/03
Revitalizace Vl. dvora ­ nákup digitalizace sklepních prostor a sochy Krista - USNESENÍ č. 530/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová
PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora    


   Zdrželo se:

Ing. Tomáš Pilc      Číslo hlasování: 40
Číslo bodu: 6/04
Podpora cyklodopravy v Kutné Hoře - USNESENÍ č. 531/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 41
Číslo bodu: 6/50
Zápis komise pro životní prostředí - USNESENÍ č. 532/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 42
Číslo bodu: 6/51
Rozpočtové opatření INV ­ TO č. 10/18 - USNESENÍ č. 533/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 43
Číslo bodu: 6/52
Rozpočtové opatření INV ­ TO č. 11/18 - USNESENÍ č. 534/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 44
Číslo bodu: 15/01
Výroční zpráva spol. Průvodcovská služba s.r.o. za rok 2017 - USNESENÍ č. 535/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Karel Koubský st.  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová PhDr. Monika Válková Ing. Josef Viktora  
Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Výsledky hlasování » 2018 » 11. července 2018

Nahoru