10. srpna 2016

Výsledky hlasování

HLASOVÁNÍ RADY MĚSTA

Rada města Kutná Hora, konaná dne 10.08.2016


Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: II.
Schválení programu - doplnění
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 1/01
Volba přísedícího okresního soudu - USNESENÍ č. 637/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 1/02
Zápis komise pro rozvoj IT - USNESENÍ č. 638/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 3/01
Uzavření dohody o změně splatnosti pohledávky (man. Svárovští) - USNESENÍ č. 639/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 2/01
Vyjádření k žádosti o prominutí sankce - USNESENÍ č. 640/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc
Ing. Josef Viktora      


   Zdrželo se:

Bc. Martin Starý      Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 3/02
Prominutí sankce z prodlení (pí Vlasáková) - USNESENÍ č. 641/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková Bc. Martin Starý
Ing. Josef Viktora      


   Zdrželo se:

Ing. Tomáš Pilc      Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 3/03
Zahájení poptávkového řízení „Rekonstrukce bytu č.2, Tylova 388“ - USNESENÍ č. 642/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 3/04
Vyhlášení VŘ č. SN 16/16 na pronájem bytu (ul. Opletalova č.p.178, KH) - USNESENÍ č. 643/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 3/05
Uzavření příkazní smlouvy ­ PCO (hasičská zbrojnice Malín) - USNESENÍ č. 644/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 3/06
Uzavření příkazní smlouvy ­ PCO (hasičská zbrojnice Poličany) - USNESENÍ č. 645/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 3/50
Změna katastrální hranice mezi k.ú. Hlízov a Sedlec u Kutné Hory (p. Kutil) - USNESENÍ č. 646/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková Bc. Martin Starý
Ing. Josef Viktora      


   Zdrželo se:

Ing. Tomáš Pilc      Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 3/51
Zřízení věcného břemene - ČEZ Distribuce, a.s. - k.ú. Perštejnec - USNESENÍ č. 647/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 4/01
Rozpočtové opatření PAM č. 20 - USNESENÍ č. 648/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 4/02
Udělení výjimky z vyhlášky o zákazu alkohol. nápojů (Kocábka) - USNESENÍ č. 649/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 4/03
Rozpočtové opatření PAM č. 21 - USNESENÍ č. 650/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 4/04
Rozpočtové opatření PAM č. 22 - USNESENÍ č. 651/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 4/05
Rozpočtové opatření PAM č. 19 - USNESENÍ č. 652/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 5/01
Rozpočtové opatření ROZ č. 3 - USNESENÍ č. 653/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: 6/01
Sankturinovský dům ­ restaurátorský průzkum - USNESENÍ č. 654/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: 6/02
ZŠ KH ­ Vybudování infrastruktury pro výuku ­ výsledek poptáv. řízení - USNESENÍ č. 655/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 21
Číslo bodu: 6/03
Autorský dozor ­ novostavba sportovní haly Klimeška Kutná Hora - USNESENÍ č. 656/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 22
Číslo bodu: 6/50
Uzavření smlouvy o dílo (KSÚS ­ 2. etapa stavby Kremnická ul.) - USNESENÍ č. 657/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 23
Číslo bodu: 6/51
Zápis dozorčí rady spol. KH TEBIS s.r.o. - USNESENÍ č. 658/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková Bc. Martin Starý
Ing. Josef Viktora      


   Nehlasovalo:

Ing. Tomáš Pilc      Číslo hlasování: 24
Číslo bodu: 6/52
Finanční příspěvek MuzeuB od MLaR - USNESENÍ č. 659/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 25
Číslo bodu: 1/03
Darovací smlouva ­ Foxconn Technology CZ s.r.o. - USNESENÍ č. 660/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 26
Číslo bodu: 1/06
Odměny členů dozorčích rad obchodních společností - USNESENÍ č. 661/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 27
Číslo bodu: 1/05
Schválení smluv členů dozorčích rad městských společností - USNESENÍ č. 662/16
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 6
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič Ing. Jiří Kukla Ing. Zuzana Moravčíková Ing. Tomáš Pilc
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    
Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Výsledky hlasování » 2016 » 10. srpna 2016

Nahoru