10. října 2019

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 10.října 2019

Usnesení č. 747/19 k rekonstrukci ulice Rudní a Uhelná
Rada města I. ruší
a) usnesení RM 708/19 ze dne 18.09.2019 dle důvodové zprávy
b) výběrové řízení vedené v režimu VZMR na rekonstrukci ulic Rudní a Uhelná.

II. schvaluje
Přímé zadání rekonstrukce ulice Rudní Kutná Hora společnosti Technické služby Kutná Hora za nabídnutou cenu 3.652.424,-Kč bez DPH dle důvodové zprávy.

Zodpovídá : Ing. J.Janál     Termín : 31.10.19Ing. Josef Viktora, v. r., starosta
Mgr. Bc. Vít Šnajdr, v. r., místostarosta
Mgr. Bc. Silvia Doušová, v. r., místostarostka

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2019 » 10. října 2019

Nahoru