10. října 2019

Výsledky hlasování

Rada města Kutná Hora mimořádně dne 10. 10. 2019

Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: II.
Schválení programu 
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 5
Návrh byl schválen.    
Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová

Bc. Štěpán Drtina

 Josef Kraus

RNDr. Ivo Šanc, CSc.

Ing. Josef Viktora

 

Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 6/01
Rekonstrukce ulice Rudní a Uhelná - USNESENÍ č. 747/19
Členové rady hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 5
Návrh byl schválen.    
Pro:

Mgr.,Bc. Silvia Doušová

Bc. Štěpán Drtina

 Josef Kraus

RNDr. Ivo Šanc, CSc.

Ing. Josef Viktora

 

 

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Výsledky hlasování » 2019 » 10. října 2019

Nahoru