10. ledna 2018

Výsledky hlasování

Rada města Kutná Hora, konaná dne 10.01.2018


Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: II.
Schválení programu - doplnění bodů č. 3/11, 3/53 a 4/12
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: 1/01
Odstoupení člena z DR společností Technické služby a MLaR - USNESENÍ č. 1/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 3
Číslo bodu: 1/02
Udělení záštity projektu PRVOREPUBLIKOVÉ REMINISCENCE - USNESENÍ č. 2/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 4
Číslo bodu: 1/03
Rozpočtové opatření KAN č. 1 - USNESENÍ č. 3/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 1/04
Informativní zpráva o zahraničních cestách v roce 2018 - USNESENÍ č. 4/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 6
Číslo bodu: 1/05
Doplnění člena DR společnosti Průvodcovská služba s.r.o. - hlasováno o odložení
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 3
Proti: 1
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 1
Přítomni: 7
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský PhDr. Iva Pospíšilová  


   Proti:

Ing. Josef Viktora      


   Zdrželo se:

 Josef Kraus Ing. Jiří Kukla    


   Nehlasovalo:

 Karel Koubský st.      Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 1/05
Doplnění člena DR společnosti Průvodcovská služba s.r.o.
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 2
Proti: 2
Zdrželo se: 3
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský PhDr. Iva Pospíšilová    


   Proti:

 Karel Koubský st. Ing. Jiří Kukla    


   Zdrželo se:

 Radim Fedorovič  Josef Kraus Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 1/06
Navýšení celkového počtu zaměstnanců MÚ (sportovní hala) - USNESENÍ č. 5/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 1/07
Změny v městské autobusové dopravě - USNESENÍ č. 6/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 3/02
Vyhlášení VŘ č. SN 01/18 na pronájem bytu (ul. Tylova č.p.388, Kutná Hora) - USNESENÍ č. 7/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 3/03
Vyhlášení VŘ č. SN 02/18 na pronájem bytu (ul. Kollárova č.p.590, Kutná Hora) - USNESENÍ č. 8/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 12
Číslo bodu: 3/04
Vyhodnocení VŘ č. SN 30/17 na pronájem bytu (ul. Barborská č.p.34) - USNESENÍ č. 9/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 13
Číslo bodu: 3/05
Uzavření nájemní smlouvy o výpůjčce pozemků v k.ú. Kutná Hora (KSÚS SK) - USNESENÍ č. 10/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 14
Číslo bodu: 3/06
Uzavření NS na nebytový prostor ­ Pod Školou č.p.167, Malín, (p. Bartuněk) - USNESENÍ č. 11/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 15
Číslo bodu: 3/07
Převod nájmu prostoru sloužícího podnikání ­ Kollárova ul. č.p.590 - USNESENÍ č. 12/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 16
Číslo bodu: 3/08
Prodloužení termínu splnění usnesení - USNESENÍ č. 13/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 17
Číslo bodu: 3/09
Dodatek č. 1 k NS ­ Junák ­ Český skaut (Sklenářův dolík) - USNESENÍ č. 14/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 3/10
Uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku - USNESENÍ č. 15/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: 3/11
Výpověď z nájmu bytu ­ Václavské nám. č.p. 183 (žádost p. Culka) - USNESENÍ č. 16/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: 3/50
Zřízení věcného břemene- GasNet, s.r.o.-k.ú. Kutná Hora - USNESENÍ č. 17/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 21
Číslo bodu: 3/51
Zřízení věcného břemene- ČEZ Distribuce, a.s.-k.ú. Kutná Hora - USNESENÍ č. 18/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 22
Číslo bodu: 3/52
Zřízení věcného břemene- ČEZ Distribuce, a.s. ­ k.ú. Kutná Hora - USNESENÍ č. 19/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 23
Číslo bodu: 3/53
Prodej části pozemku v k.ú. Malín (man. Bubeníkovi) - USNESENÍ č. 20/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 24
Číslo bodu: 4/01
Zápis školské komise - USNESENÍ č. 21/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st. Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora    


   Nehlasovalo:

 Josef Kraus      Číslo hlasování: 25
Číslo bodu: 4/02
Zápis změny v rejstříku škol ­ PO Mateřské školy Kutná Hora - USNESENÍ č. 22/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 26
Číslo bodu: 4/03
Zápis sportovní komise - USNESENÍ č. 23/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 27
Číslo bodu: 4/04
Zápis kulturní komise - USNESENÍ č. 24/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st. Ing. Jiří Kukla
PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora    


   Nehlasovalo:

 Josef Kraus      Číslo hlasování: 28
Číslo bodu: 4/08
Granty ­ malé projekty ­ sport ­ I. čtvrtletí 2018 - USNESENÍ č. 25/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 29
Číslo bodu: 4/09
Granty ­ malé projekty ­ vzdělání a volný čas ­ I. čtvrtletí 2018 - USNESENÍ č. 26/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 30
Číslo bodu: 4/10
Vyhodnocení PŘ ­ Demontáž půdní vestavby a vyklizení půdy budovy Hrádku - USNESENÍ č. 27/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 31
Číslo bodu: 4/11
Granty ­ malé projekty ­ kultura ­ I. čtvrtletí - USNESENÍ č. 28/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 32
Číslo bodu: 4/12
Rekonstrukce dopravního hřiště DDM Dominik Kutná Hora - USNESENÍ č. 29/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 33
Číslo bodu: 6/01
VŘ na dodavatele pro stavbu Parku pro akci revitalizace Vlašského dvora - USNESENÍ č.30/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 34
Číslo bodu: 6/02
Zahájení VŘ na generálního dodavatele - revitalizace NKP Vl. dvůr - USNESENÍ č. 31/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 35
Číslo bodu: 6/03
Zahájení VŘ technic. dozoru investora a koordinátora BOZP - NKP Vl. dvůr - USNESENÍ č. 32/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 36
Číslo bodu: 6/04
Zahájení VŘ na dodávku nábytku pro zákl. vybavení sport. haly Klimeška - USNESENÍ č. 33/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 37
Číslo bodu: 6/50
Zápis komise dopravní - USNESENÍ č. 34/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 38
Číslo bodu: 6/51
Zápis č. 7/17 z jednání dozorčí rady společnosti Technické služby Kutná Hora - USNESENÍ č. 35/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 39
Číslo bodu: 6/52
Rozpočtové opatření INV-TO č.1/18 - USNESENÍ č. 36/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 40
Číslo bodu: 6/53
Zápis č. 9/17 z jednání dozorčí rady společnosti KH Tebis - USNESENÍ č. 37/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora  Číslo hlasování: 41
Číslo bodu: 7/01
Zápis komise pro sociální záležitosti - USNESENÍ č. 38/18
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Karel Koubský st.  Josef Kraus
Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora  
Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Výsledky hlasování » 2018 » 10. ledna 2018

Nahoru