10. července 2015

Rada města Kutné Hory přijala na svém zasedání dne 10.července 2015

Usnesení č. 721/15 k uzavření nájemní smlouvy k bytu
Rada města s o u h l a s í
s uzavřením nájemní smlouvy k bytu č. 12, o velikosti 2+kk (38,50 m2), v čp. 19, ul. Vojtěšská, Kutná Hora s MUDr. Petrem Johannem, trvale bytem Školní 1394, Vrchlabí. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou - 2 roky s účinností od 15. 7. 2015, kdy nájemné bude ve výši 1.202,- Kč měsíčně.
Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.08.15


Usnesení č. 722/15 k travnatému hřišti - SKP Olympia
Rada města I. b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o stavu travnatého hřiště v areálu SKP Olympia

II. s o u h l a s í
s tím, že Město Kutná Hora ponese ze svého náklady na zajištění náhradního hnojení a závlahy travnatého hřiště v areálu SKP Olympia včetně zajištění náhradního hnojení a závlahy.

Zodpovídá : Ing. Suchánek      Termín : 31.07.15Bc. Martin Starý, v. r.
Ing. Zuzana Moravčíková, v. r., místostarostka
Ing. Josef Viktora, v. r., místostarosta

Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Usnesení RM » 2015 » 10. července 2015

Nahoru