1. listopadu 2017

Výsledky hlasování

Rada města Kutná Hora, konaná dne 01.11.2017


Číslo hlasování: 1
Číslo bodu: II.
Schválení programu - zařazení návrhu p. Krause č. 1/04 do programu
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 3
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
Ing. Josef Viktora      


   Proti:

 Zdeněk Hadrovský PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý  Číslo hlasování: 2
Číslo bodu: II.
Schválení programu - doplnění mat. č. 6/03, 6/04, 6/54-55
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 3
Číslo bodu: 1/01
Rozpočtové opatření KT č. 3 - USNESENÍ č. 829/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 4
Číslo bodu: 1/02
Úprava platů ředitelů příspěvkových organizací - USNESENÍ č. 830/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  


   Zdrželo se:

Ing. Jiří Kukla      Číslo hlasování: 5
Číslo bodu: 1/03
Stanovení komise pro vyhodnocení veřejné zakázky - USNESENÍ č. 831/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 6
Číslo bodu: 2/01
Rozpočtové opatření EKO č. 26 - USNESENÍ č. 832/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 2
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    


   Nehlasovalo:

 Josef Kraus Ing. Tomáš Pilc    Číslo hlasování: 7
Číslo bodu: 2/02
Projednání rozpočtu města na rok 2018 - USNESENÍ č. 833/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  


   Zdrželo se:

 Radim Fedorovič      Číslo hlasování: 8
Číslo bodu: 1/04
Odvolání jednatele spol. Průvodcovská služba s.r.o. - protinávrh o hlasování jednotltivých bodů
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 3
Proti: 4
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý  


   Proti:

 Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc Ing. Josef Viktora


   Zdrželo se:

 Radim Fedorovič      Číslo hlasování: 9
Číslo bodu: 1/04
Odvolání jednatele spol. Průvodcovská služba s.r.o. - hlasování o změně textu Sml. o výkonu funkce jednatele
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 2
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora    


   Nehlasovalo:

 Zdeněk Hadrovský PhDr. Iva Pospíšilová    Číslo hlasování: 10
Číslo bodu: 1/04
Odvolání a jmenování jednatele spol. Průvodcovská služba s.r.o. - USNESENÍ č. 834/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 3
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
Ing. Josef Viktora      


   Proti:

 Zdeněk Hadrovský PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý  Číslo hlasování: 11
Číslo bodu: 3/01
Záměr na výpůjčku pozemků v k.ú. Perštejnec (KSÚS SK) - USNESENÍ č. 835/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 12
Číslo bodu: 3/02
Záměr na propachtování pozemku v k.ú. Kaňk (man.Holoubkovi) - USNESENÍ č. 836/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 13
Číslo bodu: 3/03
Vyhlášení VŘ č. SN 27/17 na pronájem bytu (Puškinská 651, KH) - USNESENÍ č. 837/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 14
Číslo bodu: 3/04
Vyhlášení VŘ č. SN 28/17 na pronájem bytu (Puškinská 657, KH) - USNESENÍ č. 838/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 15
Číslo bodu: 3/05
Vyhlášení VŘ na pronájem prostor k podnikání (Mincířská 107, KH) - USNESENÍ č. 839/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 16
Číslo bodu: 3/06
Uzavření pachtovní smlouvy na část pozemku v k.ú. Kutná Hora (pí Jelínková) - USNESENÍ č. 840/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 17
Číslo bodu: 3/07
Uzavření pachtovní smlouvy na část pozemku v k.ú. Kutná Hora (p. Němeček) - USNESENÍ č. 841/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  


   Nehlasovalo:

 Josef Kraus      Číslo hlasování: 18
Číslo bodu: 3/08
Uzavření nájemní smlouvy na část pozemku v k.ú. Malín (man.Bubeníkovi) - USNESENÍ č. 842/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  


   Nehlasovalo:

 Josef Kraus      Číslo hlasování: 19
Číslo bodu: 3/09
Uznání závazku, uzavření dohody o náhradě škody (pí Horvathová, p. Pompa) - USNESENÍ č. 843/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  


   Nehlasovalo:

 Josef Kraus      Číslo hlasování: 20
Číslo bodu: 3/10
Umístění sídla ­ Vladislavova 376, KH (SRPŠ při ZUŠ Kutná Hora) - USNESENÍ č. 844/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  


   Nehlasovalo:

 Josef Kraus      Číslo hlasování: 21
Číslo bodu: 3/11
Výměna oken ve Vlašském dvoře - USNESENÍ č. 845/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  


   Nehlasovalo:

 Zdeněk Hadrovský      Číslo hlasování: 22
Číslo bodu: 3/12
Rozpočtová opatření OSM č.32-33/17 - USNESENÍ č. 846/17 bod a)
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 23
Číslo bodu: 3/12
Rozpočtová opatření OSM č.32-33/17 - USNESENÍ č. 846/17 bod b)
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 1
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý
Ing. Josef Viktora      


   Proti:

 Josef Kraus      


   Zdrželo se:

 Radim Fedorovič Ing. Tomáš Pilc    Číslo hlasování: 24
Číslo bodu: 3/50
Prodej pozemku v k.ú. Kaňk (man. Holoubkovi) - USNESENÍ č. 847/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  


   Nehlasovalo:

 Zdeněk Hadrovský      Číslo hlasování: 25
Číslo bodu: 3/51
Prodej části pozemku v k.ú. Sedlec u Kutné Hory (pí Kadlecová) - USNESENÍ č. 848/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  


   Zdrželo se:

PhDr. Iva Pospíšilová      Číslo hlasování: 26
Číslo bodu: 3/52
Vyhlášení VŘ č. M2/17 na prodej Tellerova cukrovaru v Kutné Hoře - USNESENÍ č. 849/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  


   Nehlasovalo:

 Zdeněk Hadrovský      Číslo hlasování: 27
Číslo bodu: 3/53
Odkup části pozemku v k.ú. Sedlec u Kutné hory (spol. České dráhy, a.s.) - USNESENÍ č. 850/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 28
Číslo bodu: 3/54
Zřízení věcného břemene ­ Česká telekomunikační infrastruktura - k.ú. KH - USNESENÍ č. 851/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 29
Číslo bodu: 3/55
Zřízení věcného břemene ­ ČEZ Distribuce, a.s. - k.ú. Perštejnec - USNESENÍ č. 852/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 30
Číslo bodu: 3/56
Zřízení věcného břemene ­ ČEZ Distribuce, a.s.- k.ú. Neškaredice - USNESENÍ č. 853/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 31
Číslo bodu: 3/57
Zřízení věcného břemene ­ ČEZ Distribuce, a.s - k.ú. Kaňk - USNESENÍ č. 854/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 32
Číslo bodu: 3/58
Zřízení věcného břemene ­ ČEZ Distribuce, a.s. - k.ú. Kaňk - USNESENÍ č. 855/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 33
Číslo bodu: 4/01
Zápis kulturní komise - USNESENÍ č. 856/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 34
Číslo bodu: 4/02
Zápis sportovní komise - USNESENÍ č. 857/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 35
Číslo bodu: 4/03
Převzetí záštity nad Benefičním plesem Cesta životem bez bariér - USNESENÍ č. 858/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 36
Číslo bodu: 4/04
Rozpočtové opatření OPPŠK č. 51 - USNESENÍ č. 859/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 37
Číslo bodu: 4/05
Nárokové a nenárokové složky platů ředitelů školských PO - USNESENÍ č. 860/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 38
Číslo bodu: 6/01
Rozpočtové opatření OI č. 20 ­ 21 - USNESENÍ č. 861/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 39
Číslo bodu: 6/02
Dodatek č. 1 sml. o dílo - vícepráce „Revitalizace hřbitova KH - etapa 2“ - USNESENÍ č. 862/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Ing. Josef Viktora  


   Zdrželo se:

Bc. Martin Starý      Číslo hlasování: 40
Číslo bodu: 6/04
Změna usnesení č. 810/17 ze dne 18. 10. 2017 - USNESENÍ č. 863/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef Viktora  


   Zdrželo se:

 Radim Fedorovič      Číslo hlasování: 41
Číslo bodu: 6/50
Návrh k uzavření Smlouvy na zajištění a organizaci Sedlecké pouti 2018 - USNESENÍ č. 864/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 42
Číslo bodu: 6/51
Rozpočtové opatření INV ­ TO č. 16/17 - USNESENÍ č. 865/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 43
Číslo bodu: 6/52
Vybudování dvou nájezdových ramp v ulici Masarykova čp 600 a 601 - USNESENÍ č. 866/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 44
Číslo bodu: 6/53
Zápis Komise dopravní - USNESENÍ č. 867/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 8
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý Ing. Josef ViktoraČíslo hlasování: 45
Číslo bodu: 6/54
Prodloužení termínu usnesení - Protinávrh p. Hadrovského
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 4
Proti: 2
Zdrželo se: 2
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh nebyl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý


   Proti:

 Radim Fedorovič Ing. Tomáš Pilc    


   Zdrželo se:

 Josef Kraus Ing. Josef Viktora    Číslo hlasování: 46
Číslo bodu: 6/54
Prodloužení termínu usnesení č.826/17 - USNESENÍ č. 868/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 5
Proti: 2
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 8
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský Ing. Jiří Kukla PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý
Ing. Josef Viktora      


   Proti:

 Radim Fedorovič Ing. Tomáš Pilc    


   Zdrželo se:

 Josef Kraus      Číslo hlasování: 47
Číslo bodu: 6/55
Rozpočtové opatření INV ­ TO č.17/17 - USNESENÍ č. 869/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovali: 1
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla Ing. Tomáš Pilc
PhDr. Iva Pospíšilová Bc. Martin Starý    


   Nehlasovalo:

Ing. Josef Viktora      Číslo hlasování: 48
Číslo bodu: 1/05
Uzavření smlouvy o právní pomoci - USNESENÍ č. 870/17
Členové Rady města hlasovali následovně: 
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželo se: 1
Nehlasovali: 0
Přítomni: 7
Návrh byl schválen.

   Pro:

 Radim Fedorovič  Zdeněk Hadrovský  Josef Kraus Ing. Jiří Kukla
Ing. Tomáš Pilc Bc. Martin Starý    


   Zdrželo se:

PhDr. Iva Pospíšilová      
Home » Městský úřad » Samospráva » Rada » Výsledky hlasování » 2017 » 1. listopadu 2017

Nahoru