Veřejné vyhlášky

Vyvěšeno dne Vyvěšeno do dne Oznámení Popis
02.12.2019 18.12.2019 pdf 1236/19
výzva pro možné právní zástupce k doplnění žádosti  - domovní vrtaná studna, žadatel: Jana Krejčová
02.12.2019 18.12.2019 pdf 1235/19
oznámení o zahájení společného řízení ke zřízení vodního díla - domovní vrtaná studna, žadatel: Zdeněk Vrubel
28.11.2019 16.12.2019 pdf 1231/19
rozhodnutí ke schválení stavby \"Kanalizační řád splaškové kanalizace a ČOV pro obec Paběnice\"
28.11.2019 16.12.2019 pdf 1228/19
možnost převzetí písemnosti, adresát: Jaroslav Novák
28.11.2019 16.12.2019 pdf 1225/19
stanovení místní úpravy provozu na MK ul. V Cihelně v Kutné Hoře z důvodu vybudování nové aut. zastávky \"Kutná Hora, V Cihelně\"
28.11.2019 16.12.2019 pdf 1224/19
stanovení místní úpravy provozu na MK ul. Čáslavská v Kutné Hoře z důvodu vybudování nové aut. zastávky \"Kutná Hora, Klimeška\"
19.11.2019 19.12.2019 pdf 1199/19
oznámení o zahájení veřejného ústního jednání ve věcí žádosti k povolení na stavbu: Domovní čistírna odpadních vod, žadatel: Mgr. Daniela Svobodová
14.11.2019 16.12.2019 pdf 1186/19
oznámení o zahájení veřejného ústního jednání ve věcí žádosti k povolení na stavbu: Domovní vrtaná studna, žadatel Zbyněk Trčka
30.08.2019 31.12.2022 pdf 915/19
změna a doplnění opatření obecné povahy, vydané Ministerstvem zemědělství dne 3. 4. 2019
04.04.2019 31.12.2022 pdf 392/19
opatření obecné povahy č.j. 18918/2019-MZE-16212, povinnost vlastníka lesa aktivně vyhledávat kůrovcové stromy \r\n  
‹‹       2
Home » Městský úřad » Úřední deska » Veřejné vyhlášky

Nahoru