Jiné export PDF

Fridrichová Helena , Ing.

Adresa  
Telefon 327710261
Email
Sekce / oddělení Oddělení vodoprávního úřadu
Číslo místnosti 320
Funkce vodoprávní úřad
Pracovní náplň