Úřední deska: Veřejné vyhlášky

 

Složky

Soubory

713/24
Stanovení přechodné úpravy na MK  ul. Družební v Kutné Hoře části  Hlouška
712/24
Stanovení přechodné úpravy na MK  ul. Vojtěšská před čp. 139 v Kutné  Hoře části Žižkov 
711/24
Stanovení přechodné úpravy na MK  ul. Uhelná, Sokolská a Rudní  v Kutné Hoře
710/24
Stanovení přechodné úpravy na MK ul.  Husova, před čp. 152 v Kutné Hoře,  části Vnitřní město
709/24
Stanovení přechodné úpravy na MK  v ulici Roháčova, Havlíčkově  náměstí, Jánského náměstí, ul. Novomlýnská, Žižkova brána, Brandlova v Kutné Hoře
708/24
Stanovení přechodné úpravy na PK  ul. Hrnčířská pozemku parc.č. 3678/4 v k.ú. Kutná Hora
699/24
Oznámení zahájení splečného územního a stavebního řízení - veřejné ústní jednání dne 28.8.2024 v Radvanicích n/S (čistírna odpadních vod)
697/24
Přechodná úprava provozu na silnicích č. III/12250, III/33349, III/33350 v obci Miskovice (opravy reklamací) 
696/24
Přechodná úprava provozu na silnicích č. II/125, II/337, III/12530, III/12534, III/33514 u obce Hatě (opravy železničního přejezdu)
695/24
Stanovení přechodné úpravy provozu PK ul. Hloušecká, KH
692/24
Stanovení přechodné úpravy na místní komunikaci  Jeneweinova v Kutné Hoře části Hlouška
691/24
Stanovení přechodné úpravy na místní komunikaci  v ul. Masarykova před čp. 438, v Kutné Hoře části Hlouška město
690/24
Stanovení přechodné úpravy na místní komunikaci v  ul. Šandova před domem čp. 149 v Kutné Hoře
686/24
Žádost o vydání společného povolení na stavbu: fotovoltaická elektrárna v k.ú. Kutná Hora
684/24
Přechodná úprava provozu na MK - zákaz zastavení v ul. Rudní, Uhelná, Slavíkova, Tylova, KH
683/24
Přechodná úprava provozu na MK - zábor podél domu čp. 471, Jungmannovo nám., Kutná Hora
682/24
Přechodná úprava provozu na MK - zákaz zastavení v Kollárově ul., Kutná Hora
681/24
Stanovení přechodné úpravy provozu v obci Vidice
680/24
Zastavení řízení na stavbu: domovní vrtaná studna na pozemku č. 392 v k.ú. Ledečko
679/24
Schválení stavebního záměru na stavbu vodního díla: Domovní ČOV TOPAS S5 v k.ú. Černíny
678/24
Stanovení přechodné úpravy na místní komunikaci v ul. Dolní a přilehlých místních komunikacích v KH Šipší
676/24
Hromadný předpisný seznam odpadů za poplatkové období 2021 - MÚ Rotava
675/24
Schválení stavebního záměru na stavbu vodního díla: Domovní vrtaná studna v k.ú. Ledečko
672/24
Přechodná  úprava provozu na silnicích č . II/327, III/3278, III/3274, III/3225, III/33818, III/33820,  MK Sv. Mikuláš z důvodu  objízdné trasy
671/24
Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci v ul. Roháčova před čp. 520 v KH
669/24
Rozhodnutí o umístění stavby: stavební úpravy vedení sítě NN a kNN v obci Křesetice
664/24
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích č. II/126, III/03321 a III/03322 běhemn provádění rekonstrukce křižovatky Na Skalce
663/24
Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci v ul. Jungamannovo nám. v KH
661/24
Stanovení přechodné úpravy provozu v k.ú. Pernštejnec
657/24
Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci v ul. Husova u čp . 145, Kutná Hora


Vytvoření složky: 25.01.2016 12:38 Administrátor
Poslední změna složky: 29.11.2017 12:22 Administrátor
Počet zobrazení: 175855