Úřední deska: Veřejné vyhlášky

 

Složky

Soubory

988/19
přechodná úprava provozu na silnici č. II/125 ul. Jungmannova a na místních MK v obci Uhlířské Janovice
979/19
přechodná úprava provozu na MK a dočasný zákaz zastavení v ulici Za Barborou v Kutné Hoře
978/19
přechodná úprava provozu na MK křižovatce ulic Čechova a Starosedlecká podél domu čp. 72 v Kutné Hoře části Sedlec
976/19
možnost převzetí písemnosti, adresát: Olga Větrovcová
975/19
stanovení přechodné úpravy provozu na PK ul. Ke Brodu, Nádražní ve Zruči nad Sázavou
971/19
přechodná úprava na PK, oprava povrchu vozovky na silnici č. I/38 v obci Církvice
970/19
rozhodnutí ke stavbě vodního díla I/38  Odstranění dopravních závad křižovatka Kaňk - přeložka vodovodu
967/19
oznámení řízení o vydání návrhu zastavěného území obce Nepoměřice
965/19
rozhodnutí k prodloužení stavebního povolení pro stavbu Vodovod Vlastějovice - I. etapa
964/19
zahájení společného řízení ke stavbě Hlízov - chodník podél sil. III/3272 ke hřbitovu
961/19
místní úprava provozu na MK v ul. Ruthardská v Kutné Hoře -  (Zákaz vjezdu všech motorových vozidel)
960/19
dočasný zákaz zastavení a přechodná úprava provozu na silnici II/339 v obci Červené Janovice
956/19
oznámení o projednání návrhu zadání Územního plánu Ledečko
948/19
místní úprava provozu na PK silnici č. II/126 za obcí Bykáň v k.ú. Křesetice (snížení rychlosti "Májovka")
947/19
oznámení o zahájení řízení o zrušení železníčního přejezdu P5967 v žkm 5,800 v k.ú. Kutná Hora
946/19
dočasný zákaz zastavení a přechodná úprava provozu na MK Rejskově náměstí v Kutné Hoře části Vnitřní město
945/19
přechodná úprava provozu na PK (vyhrazené parkoviště) před čp. 161, ul. Jana Palacha, Kutná Hora
944/19
stanovení přechodné úpravy na MK ul. Husova a ul. Lierova a přilehlých komunikacích v Kutné Hoře
943/19
stanovení místní úpravy provozu na silnici III/33514 v obci Chmeliště
937/19
oznámení o projednání návrhu zadání územní studie - Z 10 obce Horka II
924/19
dočasný zákaz zastavení a přechodná úprava provozu na MK v ul. Vojtěšská, Purkyňova, Kotkova a přilehlých MK v Kutné Hoře části Žižkov
922/19
přechodná úprava provozu na silnicích č. II/126, III/03321, III/33818 z důvodu oprav vozovky č. I/38 v obci Církvice
915/19
změna a doplnění opatření obecné povahy, vydané Ministerstvem zemědělství dne 3. 4. 2019
912/19
přechodná úprava provozu na bezejmenné MK poz. parc. 637/14 v k.ú. Kaňk u Kutné Hory
911/19
přechodná úprava provozu v ul. Potoční, Městské sady, Novovmlýnská, Pod Tratí a účelové komunikace "Královská procházka" v Kutné Hoře
909/19
přechodná úprava provozu na silnici 1/2 v k.ú. Chotouchov, okres Kutná Hora a Kolín
908/19
přechodná úprava provozu na silnici č. II/126 ul. Hrnčířská a přilehlých PK v Kutné Hoře

30 90 120 150 180 300 600 900 1200 1500      ››

Vytvoření složky: 25.01.2016 12:38 Administrátor
Poslední změna složky: 29.11.2017 12:22 Administrátor
Počet zobrazení: 43776