Úřední deska: Veřejné vyhlášky

 

Složky

Soubory

1198/19
stanovení přechodné úpravy na MK na pozemku parc č. 869/10 v k. ú. Svatý Mikuláš
1189/19
oznámení zahájení řízení vydání stavebního povolení ke zřízení vodního díla: Vrchlice v Kutné Hoře - revitalizace a protipovodňová opatření
1187/19
rozhodnutí ke stavebnímu záměru na stavbu vodního díla: Domovní čistírna odpadních vod, žadatel Antonín Kapek
1186/19
oznámení o zahájení veřejného ústního jednání ve věcí žádosti k povolení na stavbu: Domovní vrtaná studna, žadatel Zbyněk Trčka
1185/19
zahájení řízení o omezení veřejného přístupu na účelovou komunikaci na pozemnku parc. č. 684/1 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory
1184/19
stanovení místní úpravy provozu na MK v ul. Purkyňova v Kutné Hoře
1183/19
možnost převzetí písemnosti, adresát: Radka Beznosková Bauerová
1177/19
možnost převzetí písemnosti, adresát: Václav Rohlíček
1176/19
stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy v územním obvodu Kutná Hora
1175/19
stanovení přechodné úpravy provozu z důvodu uzavírky silnice II/336 u obce Starý Samechov
1167/19
stanovení přechodné úpravy provozu na MK v Uhlířských Janovicích během kulturní akce - rozsvícení vánočního stromu
1166/19
oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí pro stavbu I/38 Úprava doprvního řešení v km 97,700
1163/19
přechodná úprava provozu na PK (vyhrazené parkoviště) před čp. 72, ul. Komenského náměstí, Kutná Hora
1162/19
stanovení místní úpravy na PK silnici III/33816 v obci Habrkovice
1161/19
možnost převzetí písemnosti, adresát: Antonín Černý
1160/19
oznámení o zahájení společného řízení ke stavbě vodního díla: "Vodovod Vidice včetně místních částí"
1158/19
stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. K Bělidlu před č.p. 13 v Kutné Hoře
1157/19
schválení stavebního záměru ČOV "REAL PLAST R 4", žadatel: Roman Kalaš a Blanka Kalašová
1154/19
přechodná úprava provozu a dočasný zákaz zastavení na MK v ul. Husova Kutná Hora Vnitřní město
1153/19
stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Fučíkova v Kutné Hoře části Žižkov
1152/19
stanovení přechodné úpravy provozu na PK silnici II/125 a chodníku ul. Jungmannova a MK ul. Barákova v Uhlířských Janovicích
1151/19
přechodná úprava provozu a dočasný zákaz zastavení na MK v ul. Zámecká, Čechova, Starosedlecká a na silnici č. III/03322 v Kutné Hoře, části Sedlec
1150/19
stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. II/337 u obci Křesetice
1149/19
stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. III/0172 u obce Červené Janovice
1144/19
stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. II/335 v obci Zbraslavice z důvodu rekonstrukce mostů ve Starém Samechově
1143/19
stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. 1/2, uzavírka MK ul. Zámecká v Kutné Hoře (Adventní trh Sedlec 2019)
1141/19
možnost převzetí písemnosti, adresát: Stepam Barsuc
1139/19
rozhodnutí, stavební povolení na stavbu: II/339 Červené Janovice - Štipoklasy, SO 101 Rekonstrukce II/339
1137/19
oznámení o projednávání návrhu zadání Územního plánu Onomyšl
1136/19
stanovení přechodné úpravy provozu na MK v ul. Husova a Lierova a přilehlých MK v Kutné Hoře části Vnitřní město - Kutnohorský advent 2019

30 90 120 150 180 300 600 900 1200 1500      ››

Vytvoření složky: 25.01.2016 12:38 Administrátor
Poslední změna složky: 29.11.2017 12:22 Administrátor
Počet zobrazení: 45511