Úřední deska: Veřejné vyhlášky

 

Složky

Soubory

578/23
Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích - Barborská ul., Komenského nám., Havlíčkovo nám., Jánského nám., ul. Novomlýnská, Žižkova brána a Pobřežní v K.Hoře
575/23
Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. U Potoka v Uhlířských Janovicích 
571/23
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Zbraslavice
570/23
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích a místní komunikaci Václavské nám. v Uhlířských Janovicích
564/23
Oznámení - zahájení řízení o prodloužení platnosti st. povolení na stavbu: chodník v ul. Čáslavská K. Hora vč. veřejného osvětlení
560/23
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. III/3272 a č. III/3273 v obci Hlízov
559/23
Rozhodnutí - schválení stavebního záměru domovní vrtaná studna v k.ú.Hetlín
558/23
Rozhodnutí - schválení stavebního záměru domovní vrtaná studna v k.ú. Staré Nespeřice
557/23
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. III/12550 u obce Nepoměřice
556/23
Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci v ul. Ku Ptáku v K.H. části Žižkov
555/23
Rozhodnutí - schválení stavebního záměru - Rekonstrukce komunikaci v obci Vlastějovice - Pod bytovkami
552/23
Kanalizační řád splaškové kanalizace a ČOV pro obec Horka
551/23
Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci - chodníku v ul. Kremnická v K.H. části Žižkov
547/23
Oznámení o uložení písemnosti - Anna Rákosníková, Kutná Hora
538/23
Oznámení o zahajení společného ÚŘ a SŘ - domovní vrtaná studna na pozemku parc. č. 34/48 v obci Úžice 
537/23
Oznámení o zahajení společného ÚŘ a SŘ - domovní vrtaná studna na pozemku parc. č. 55/22 v obci Úžice 
533/23
Rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení - Polní cesty H2 v k.ú. Korotice a C13 v k.ú. Lomec u Úmonína  
532/23
Oznámení o projednávání návrhu zadání Územního plánu Rataje nad Sázavou
529/23
Stanovení přechodné úpravy provozu v územním obvodu Kutná Hora z důvodu provádění oprav poruch a havárií
528/23
Prodloužení lhůty k dokončení stavby - Výměna přívodního potrubí z přečerpávající stanice na ÚV Svatá Trojice 
526/23
Stanovení přechodné úpravy provozu u zimního stadionu ul. Čáslavská v K.Hoře
522/23
Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci v ul. Čáslavská podél domu č.p. 1 až č.p. 3 v K.Hoře
521/23
Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. V Cihelně v K.Hoře části Vrchlice
517/23
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v chatové osadě Katlov u Červených Janovic
516/23
Stanovení přechodné úpravy provozu v ul. Tyršova v Uhlířských Janovicích
515/23
Oznámení o zahájení společného řízení ZTV Rtataje nad Sázavou - Za Panskými zahradami 
514/23
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici v obci Lomeček a Paběnice 
513/23
Stanovení přechodné úpravy provozu  na místní komunikaci ul Radnická K. Hora
512/23
Stanovení přechodné úpravy provozu z důvodu provádění stavby ul Gruntecká, K. Hora
511/23
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci parkoviště Na Valech, K.Hora


Vytvoření složky: 25.01.2016 12:38 Administrátor
Poslední změna složky: 29.11.2017 12:22 Administrátor
Počet zobrazení: 141970