Úřední deska: Veřejné vyhlášky

 

Složky

Soubory

1287/21
Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - místní komunikace ul. Barákova v obci Uhlířské Janovice
1286/21
Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – místní komunikace ul. Nádražní a K Farářství v obci Kácov
1285/21
Zahájení územního řízení: venkovní kabelové vedení 1 kV v ulici Hlavní a Lesní (č. stavby IE-12-6010814) v Záboří nad Labem na
1282/21
Přechodná úpravy provozu na místní komunikaci chodníku v ul. Masarykova, Benešova a vozovce místní komunikace ul. Na Špici v Kutné Hoře
1281/21
Rozhodnutí o zrušení železničního přejezdu
1275/21
Přechodná úprava provozu na místní komunikaci U Kola a v místě výjezdu vozidel ze stavby v Kutné Hoře části Sedlec
1265/21
Přechodná úpravu provozu na pozemní komunikaci ul. Dolní před domem č.p. 357, Kutná Hora
1264/21
Oznámení o zahájení stavebního řízení o vydání stavebního povolení na stavbu: II/327 Záboří nad Labem
1263/21
Oznámení o možnosti převzít písmnost pro podnikatele Roberta Koudelu
1261/21
Schválení stavebního záměru na stavbu vodního díla: domovní vrtaná studna v k. ú. Předbořice, obec Černíny
1260/21
Místní úprava provozu na pozemních komunikacích – místní komunikace (parkoviště) Václavské náměstí a ul. Komenského v Uhlířských Janovicích
1258/21
Schválení stavebního záměru na stavbu: Svatý Mikuláš - nová zástavba - II. etapa SO 01 Komunikace vč. odvodnění
1254/21
Přechodná úprava provozu na silnici č. II/335 mezi obcemi Staňkovice a Nová Ves
1253/21
Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - místní komunikaci v ul. Macháčkovo nábřeží v Kutné Hoře
1252/21
Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – místních komunikacích ul. V Hutích a Po Mlýnech v Kutné Hoře části Žižkov
1249/21
Oznámení o vystavení návrhu územního plánu Štipoklasy
1248/21
Oznámení o vystavení návrhu územního plánu Chabeřice
1246/21
Přechodná úprava provozu na silnici I/2, ul. Masarykova, provozní staničení 47,563 – 48,480 km, z důvodu stavby „Rekonstrukce chodníků v ul. Masarykova, Kutná Hora“
1245/21
Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - silnici č. III/33818 v Církvici, části obce Jakub
1244/21
Stanovení místní úpravy provozu na místní ul. Orelská v Kutné Hoře části Vnitřní město u domu čp.260
1243/21
Přechodná úpravu provozu na silnici č. III/3275, č. II/327, č. III/3271, č. III/3272, č. III/3274 v ú. o. Kutná Hora během akce: „Oprava povrchu silnice III/3275 mezi obcemi St. Kolín a...
1237/21
Oznámení o zahájení společného řízení: Vodovod Slavošov vč. místní části Hranice
1236/21
Oznámení o zahájení spol. úz. a stav. řízení a pozvání k ústnímu jednání: Domovní čistírna odpadních vod ČOV MICRO JA 0,75 na st. p. 49, parc. č. 147/24, 147/49 v k. ú. Ledečko.
1235/21
Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci Pirknerově náměstí v Kutné Hoře části Vnitřní město
1233/21
Přechodná úprava provozu - Václavské náměstí, ul. Jungmannova a Kolínská, ul. Komenského... v Uhlířských Janovicích během rozsvěcení vánočního stromu
1232/21
Přechodná úprava provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci, parkovišti před zimním stadionem Klimeška v ul. Čáslavská v Kutné Hoře části Karlov
1231/21
Přechodná úprava provozu na místních komunikacích ul. Ruthardská a přilehlých místních komunikacích v Kutné Hoře části Vnitřní město
1230/21
Přechodná úprava provozu na silnici I/2 v Kutné Hoře z důvodu pořádání kulturní akce „Adventní trh Sedlec 2021“


Vytvoření složky: 25.01.2016 12:38 Administrátor
Poslední změna složky: 29.11.2017 12:22 Administrátor
Počet zobrazení: 93971