Výstava textilních obrazů - Pocta B. Němcové a K. H. Borovskému

2. 02. 2023 - 27. 02. 2023, 00:00

Kolekci autorských obrazů, inspirovaných dvěma významnými osobnostmi, které spojovalo vlastenectví a odpor k nesvobodě, připravily členky Bohemia patchwork klub, které se věnují textilním technikám a vystavují svoje práce na výstavách v Čechách a v zahraničí. Dne 4. února si budeme připomínat výročí narození Boženy Němcové, této nejvýznamnější české spisovatelky, která zásadním způsobem ovlivnila českou literaturu a její laskavé pohádky nás provázejí životem dodnes.

K. H. Borovský odešel v roce 1850 z Prahy do Kutné Hory a začal zde vydávat časopis Slovan. Je pokládán za zakladatele české žurnalistiky a jeho břitké epigramy jsou aktuální dodnes. 

Při tvorbě vystavených prací jsou použity textilní materiály a různé techniky zpracování, portréty obou osobností jsou vytvořeny podle počítačově rozpixelovaných portrétů a je na nich použito více než 1000 čtverečků různých odstínů látek. Výstava autorských obrazů přibližuje netradičním způsobem život a dílo obou významných obrozeneckých osobností. Vernisáž výstavy 2. 2. v 17:00 hod

pdf.pngpocta_Nemcova_Borovsky_plakat (7,52 MB)

Kontakt:
Spolkový dům
Lierova 146, 284 01  Kutná Hora
Tel.: +420 327 314 958 l.126
E-mail: spd@mu.kutnahora.cz 

23099-230203-harbichova-plakat.jpg

Typ: Výstavy

Organizátor: Město Kutná Hora a Bohemia patchwork klub

Místo konání: Spolkový dům , Lierova 146, 284 01 Kutná Hora

Web: http://www.kutnahora.cz