Pavel Šmíd: Fragmenty paměti

8. 04. 2018 - 9. 09. 2018, 00:00

Výstava navazuje na dlouhodobý tematický cyklus Pavla Šmída, ve kterém se autor zabývá vlivem a dopadem „velkých dějin“ na všední život i osud obyčejných lidí. Umělec prostřednictvím své malby hledá způsob, jak posunout klasické médium tak, aby nepracovalo jen s obrazovou estetickou či neupadalo do literární a polopatické doslovnosti, ale vytvářelo nové překvapivé souvislosti. Realistickou malbu umělec rozmlžuje a rozpixelovává do mozaikových vzorů, kde mizí jasné kontury a obraz se nám před očima rozpadá, jakoby se vytrácel z paměti, aby se v budoucnosti vynořil v jiném kontextu. V dílech se současně kombinují obsahy obecné-mediální (obrazy: Ruiny, Rozbité město, Raketa) s intimními (obrazy: Rodina, Portrét vojáka), kdy výsledná mixáž vytváří jakýsi paralelní informační mikrosvět. Důležitým aspektem v tvorbě Pavla Šmída je také instalace. V tomto smyslu není pro něj rozdíl mezi banální a "důležitou" informací, větším či menším obrazem. Jde mu především o sdělení příběhu, který má divák šanci si sám při sledování instalace z útržků poskládat.

Typ: Výstavy

Místo konání: Jezuitská kolej - GASK

Web: http://www.gask.cz