NOČNÍ PROHLÍDKA CHRÁMU SVATÉ BARBORY (UNESCO)

29. 08. 2018, 20:00

Perioda opakování: 1 týden (30. 08. 2018, 13:12)

Chrám svaté Barbory vás zve i o letošních prázdninách pod své klenby, kde budete moci zažít jedinečnou atmosféru večera provoněného kadidlem a osvětleného svíčkami. Čeká vás prohlídka přízemí i vyšších pater katedrály včetně ukázky hry na varhany. Z vnitřní galerie budete moci obdivovat jak Riedovo mistrovské zaklenutí chrámových lodí, tak důmyslný vnější opěrný systém katedrály. Průvodce vám vyloží nejen historii chrámu, ale také hlubokou symboliku a duchovní obsah této nádherné stavby.

Doba trvání cca 2 hodiny; vstupné: základní – 190 Kč; snížené (studenti od 15 do 26 let) – 120 Kč; děti do 15 let v doprovodu alespoň jedné platící osoby zdarma; max. kapacita: 70 osob. www.khfarnost.cz

4070-foto-barbora.jpg

Typ: Jiná akce

Místo konání: Chrám svaté Barbory

Web: http://www.kutnohorskeleto.cz