Městské hry 9. olympiády dětí a mládeže v Kutné Hoře

16. 06. 2022 - 24. 06. 2022, 00:00

Městské hry Olympiády dětí a mládeže v Kutné Hoře se konají na sportovištích   v  Kutné Hoře v  dvouletých cyklech od roku 2004. Her se účastní 6 kutnohorských škol (4 základní + 2 víceletá gymnázia).  Žáci a žákyně I. a II. stupně škol soutěží v těchto věkových kategoriích :

                                                I. st.:    3.-5. ročník  

                                               II. st.:    6.-7. ročník

                                                            8.-9. ročník                                                       

Sportovní program Her tvoří 10 sportů - atletika, cyklistika, plavání, stolní tenis, šplh, basketbal, florbal, fotbal, miniházená a vybíjená.

Pořadateli jsou ASŠK, Městský úřad v Kutné Hoře a jednotlivé školy. Olympiády se konají pod záštitou Českého olympijského výboru

Městské Hry jsou sportovní akcí, která je pořádána v duchu principů a myšlenek olympismu, je svátkem sportu pro všechny zúčastněné, diváky i pro celé město. Hry propagují olympismus, jeho hodnoty jako toleranci, měření sil v duchu fair-play, uznání sportovních kvalit soupeře, přátelství, apod.  Příprava na Hry slouží jako vhodný příklad volnočasových aktivit dětí a prevence negativních společenských jevů.    

Městské Hry jsou velkou sportovní událostí pro město Kutná Hora, kutnohorské školy i jejich účastníky, stávají se i prezentací sportovní akce v rámci Středočeského kraje

Zahájení 16. 6. v 15:00 hod., zakončení 24. 6. dopoledne na stadionu Olympia.

jpg.pngPlakát s programem (172,79 kB)

Kontaktní osoba: 
Mgr. Karel Ptáček
E-mail: PtacekKarel@seznam.cz

22243-kids-g81d109ef9-1280.jpg

Typ: Sportovní

Organizátor: ASŠK, Městský úřad v Kutné Hoře a jednotlivé školy

Místo konání: Hry se konají na různých sportovištích v Kutné Hoře