Alej světců

24. 03. 2019 - 3. 11. 2022, 00:00

V návaznosti na novou podobu stálé expozice GASK Stavy mysli / Za obrazem – Obměny a intervence představujeme další dlouhodobou výstavu, tentokrát formou aktuálního zrcadlení barokní galerie světců sochaře Františka Bauguta (1668–1726), umístěné před jezuitskou kolejí. Projekt Alej světců se zaměřuje na díla současných sochařů, která na stěnách vstupní přízemní chodby galerie vytvářejí podnětný dialog mezi velkorysými barokními prostory a plastickým projevem dneška. Přes zjevnou časovou a stylistickou vzdálenost mezi exteriérovým a interiérovým „sochařským průvodem“ lze vycítit i jejich přesahující příbuznost: v obou případech vstupuje prostorové dílo do konkrétního prostředí diváka jako hmatatelná fyzická přítomnost i jako ohnisko symbolických významů, jimiž „aktivují“ myšlenkový kontext kolem sebe. Původní světci z druhého desetiletí osmnáctého století k nám vznešeně promlouvají o křesťanských ideálech, jsou však i programovým vyjádřením postavení a cílů jezuitského řádu. Dnešní „světci“, místy přímo citující tradiční křesťanskou ikonografii, promlouvají o hledání identity a kulturních hodnot ve věku zbaveném předurčených ideálů či jistot. Kamenná „neměnnost“ barokních soch se tak výmluvně konfrontuje s neklidným svědectvím současnosti, vycházejícím z kritické ironie, ale i z pozitivního vědomí o lidské univerzalitě.

Pořadatel: 
Galerie Středočeského kraje, p. o.
Kontaktní osoba: Bc. Petra Bartušková
Tel.: +420 725 607 396
E-mail: bartuskova@gask.cz 
Web: www.gask.cz

21229-alej-svertcu-7518-1.jpg

Typ: Výstavy

Organizátor: Galerie Středočeského kraje, p. o.

Místo konání: Jezuistká kolej - GASK, Barborská 51 - 53, 284 01 Kutná Hora

Web: http://www.gask.cz