_MA_CONTACTS_OTHERS export PDF

Daněčková Iveta

Adresa  
Telefon 327710312
Mobil
Email
Sekce / oddělení Oddělení přestupků v dopravě
Číslo místnosti  
Funkce odd. přestupků v dopravě – radar
Job description Správní řízení - přestupky v dopravě