Felix Jenewein 1857-1905, ze sbírek GFJ

1. 07. 2022 - 31. 08. 2022, 00:00

Felix Jenewien, významný kutnohorský rodák, jedna z pozoruhodných postav českého malířství přelomu 19. a 20. století. Dílo tohoto autora si dokázalo i po sto letech udržet hodnotu mírou své neobvyklé autenticity a umělecké kvality. V roce 1941 paní Marie Jeneweinová, odkázala městu Kutné Hoře uměleckou pozůstalost po svém muži. Jí také Kutná Hora vděčí za to, že se vedle Národní galerie v Praze stala vlastníkem velice kvalitního souboru, téměř 200 Jeneweinových prací, obsahujícího rané kresby, ale i studie, včetně některých definitiv z vrcholného období autorovy tvorby, tj. kolem roku 1900. Patří mezi ně například studie k Dopoledni Velkého pátku (1894), část cyklu Jidáš Iškariotský (1897), a část cyklu Mor (1900), studie ke Stěhování Židů (1904), kresby pro nástěnné malby v kostele U sv. rodiny ve Vídni – Ottakringu a mnoho dalších. Hlavní a nejvýznamnější částí uměleckých sbírek města je právě Jeneweinova sbírka, jež svým charakterem představuje z umělecko – historického pohledu zcela výjimečný a exkluzivní soubor. Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory spravující tento sbírkový fond, připravuje vždy jednou za rok výstavu, na které je veřejnosti umožněno vidět vždy vybranou část tohoto souboru ve snaze alespoň zčásti vyhovět podmínce závěti. V celistvosti sbírku nelze vystavit z prostorových důvodů vůbec. Výběr vystavené části sbírky (cca 60 prací) je volen tak, aby dokumentoval nejdůležitější časové úseky Jeneweinovy umělecké tvorby. 

jpg.pngplakát (433,07 kB)

Pořadatel: 
Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory
Tel.: +420 327 512 347
E-mail: gfj@kh.cz,  rezler@kh.cz
Web: www.gfj.kh.cz 

22330-466469-305332276209340-1825945285-o.jpg

Typ: выставки

Organizátor: Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory

Place: Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory,Dům U havířů, 1.patro, Šultysova 154, 284 01 Kutná Hora

Site with more information: http://www.gfj.kh.cz