Kontakty

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Jiné export PDF

Celé jméno Funkce Telefon Email Sekce / oddělení Číslo místnosti
Macháčková Gabriela , Bc. vedoucí oddělení registrace 327710244 Oddělení registrační  
Malichová Alena , Bc. vedoucí oddělení místních poplatků 327710145 Oddělení daní a poplatků  
Malinová Hana , Bc. administrativní pracovník 327710294 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví  
Mareček Václav , Ing. ředitel městské policie 327710131 Městská policie  
Marhanová Božena vyjadřování ke stavebním záměrům, veřejné osvětlení 327710191 Oddělení technické  
Mastík Jindřich domovník Radnická 178, Spolkový dům 721231889 Kancelář tajemníka  
Maternová Blanka , Ing. vedoucí odboru 327710175 Odbor správy majetku  
Mensa Libor , Bc. vodoprávní úřad 327710261 Oddělení vodoprávního úřadu 320
Městská policie Městská policie, Havlíčkovo náměstí 87 327710130 Městská policie  
Městská policie Městská policie, Havlíčkovo náměstí 87 327513464 Městská policie  
Michalová Lenka , Mgr. veřejný opatrovník 327710277 Oddělení sociální prevence  
Mikšovská Soňa registrace 327710249 Oddělení registrační  
Morawski Ota , Ing. správa sportovišť, Spolkového a Dačického domu 327710198 Oddělení správy nemovitostí 13
Mottlová Naděžda Pracovník orgánu státní památkové péče v území obce s rozšířenou působností. Státní správa. 327710211 Státní správa  
Motýlová Jana občanské průkazy 327710331 Oddělení správní  
Müller Zdenek , JUDr. Správní řízení - přestupky v dopravě 327710307 Oddělení dopravně správních agend 217
Müllerová Martina Dozor nad provozem Spolkového domu a kostela sv. Jana Nepomuckého 327314958 linka 126 Oddělení kultury (Spolkový dům)  
Mužíková Petra , Bc. DiS. sociálně právní ochrana dětí 327710240 Oddělení sociálně právní ochrany dětí  

Poslední změna databáze: 25. February 2016 v 10:14