Změna v místním poplatku za komunální odpad

Změna v místním poplatku za komunální odpad:

nově jsou od roku 2023 osvobozeny děti, které v aktuálním kalendářním roce dosáhly nejvýše 3 let věku.

( vztahuje se na děti narozené v roce 2020, 2021, 2022, 2023, ... )

Home » Změna v místním poplatku za komunální odpad

Nahoru