Úřední deska: Veřejné vyhlášky

 

Složky

Soubory

1252/19
opatření obecné povahy které mění a doplňuje opatření obecné povahy  vydané MZE pod č. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 30. 8. 2019
1249/19
stanovení místní úpravy provozu na PK, lokalita Třešňovka ul. Kaňkoská v Kutné Hoře
1246/19
přechodná úprava provozu na PK (vyhrazené parkoviště) v ul. Jana Zajíce, před domem čp. 127, Kutná Hora
1245/19
rozhodnutí ke stavebnímu záměru na stavbu vodního díla: Domovní vrtaná studna, žadatel Petr Křížek
1244/19
rozhodnutí ke stavebnímu záměru na stavbu vodního díla: Domovní vrtaná studna, žadatel Bc. Aramis Tochjan
1241/19
přechodná úprava provozu na PK (vyhrazené parkoviště) ul. Pod Valy, vedle domu v Zemanově ulici čp. 220, Kutná Hora
1239/19
oznámení o zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání ke zřízení vodního díla " Vodovodní přivaděcí řad pro obec Vlastějovice"
1238/19
rozhodnutí ke schválení stavebního záměru ČOV "REALPLAST - R8", žadatel: Miroslav Čihák 
1237/19
stanovení místní úpravy provozu na PK, ul. Kouřimská v Kutné Hoře
1236/19
výzva pro možné právní zástupce k doplnění žádosti  - domovní vrtaná studna, žadatel: Jana Krejčová
1235/19
oznámení o zahájení společného řízení ke zřízení vodního díla - domovní vrtaná studna, žadatel: Zdeněk Vrubel
1231/19
rozhodnutí ke schválení stavby "Kanalizační řád splaškové kanalizace a ČOV pro obec Paběnice"
1228/19
možnost převzetí písemnosti, adresát: Jaroslav Novák
1225/19
stanovení místní úpravy provozu na MK ul. V Cihelně v Kutné Hoře z důvodu vybudování nové aut. zastávky "Kutná Hora, V Cihelně"
1224/19
stanovení místní úpravy provozu na MK ul. Čáslavská v Kutné Hoře z důvodu vybudování nové aut. zastávky "Kutná Hora, Klimeška"
1218/19
přechodná úprava provozu a dočasný zákaz zastavení na účelové komunikaci před zimním stadionem v Kutné Hoře
1216/19
stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Litoměřická, U Havírny a Ku Ptáku v Kutné Hoře
1215/19
rozhodnutí o zrušení železničního přejezdu, evidenční číslo přejezdu: P5936
1214/19
stanovení místní úpravy provozu na PK, místní komunikace   ul. Fučíkova, Kotkova, Kvapilova, Buzulucká, Dukelská, Havlenova a Kudrnova v Kutné Hoře
1212/19
stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy v územním obvodu Kutná Hora
1211/19
návrh stanovení místní úpravy provozu na MK ul. Nádraždní v Kácově  - rekonstrukce mostu
1208/19
stanovení místní úpravy provozu na PK - silnici II/335 v obci Žandov
1206/19
možnost převzetí písemnosti, adresát: Uoc Chu Ba
1205/19
oznámení o zahájení stavebního řízení ke stavbě "Rekonstrukce komunikace II/336 Buda - Čejtice"
1201/19
rozhodnutí ke schválení kanalizačního řádu "Kanalizační řád splaškové kanalizace pro městys Kácov"
1199/19
oznámení o zahájení veřejného ústního jednání ve věcí žádosti k povolení na stavbu: Domovní čistírna odpadních vod, žadatel: Mgr. Daniela Svobodová
1198/19
stanovení přechodné úpravy na MK na pozemku parc č. 869/10 v k. ú. Svatý Mikuláš
1189/19
oznámení zahájení řízení vydání stavebního povolení ke zřízení vodního díla: Vrchlice v Kutné Hoře - revitalizace a protipovodňová opatření
1187/19
rozhodnutí ke stavebnímu záměru na stavbu vodního díla: Domovní čistírna odpadních vod, žadatel Antonín Kapek
1186/19
oznámení o zahájení veřejného ústního jednání ve věcí žádosti k povolení na stavbu: Domovní vrtaná studna, žadatel Zbyněk Trčka

30 90 120 150 180 300 600 900 1200 1500      ››

Vytvoření složky: 25.01.2016 12:38 Administrátor
Poslední změna složky: 29.11.2017 12:22 Administrátor
Počet zobrazení: 46130