Úřední deska: Záměry

 

Složky

Soubory

793/21
Záměr darovat část pozemku p. č. 682/2 o výměře cca 38 m2,... , v k. ú. Kaňk
792/21
Záměr prodat část pozemku p. č. 4122/55 o výměře cca 30 m2... v k. ú. Kutná Hora
791/21
Záměr prodat pozemek p. č. 637 o výměře 26 m2 a část pozemku p. č. 520/5 o výměře cca 8 m2... v k. ú. Malín
787/21
Záměr pronajmout část pozemku p.č. 520/5 v k.ú. Malín o výměře 8 m2
753/21
Záměr prodat byty nacházející se v bytovém domě č. p. 647, 648, 649, stojícím na pozemku p. č. 2165/16 v k. ú. Kutná Hora
739/21
Záměr propachtovat části pozemků p.č. 597/7 a p.č. 600/24 vše v k.ú. Kutná Hora o výměře cca 60 m2
738/21
Záměr pronajmout část pozemku p.č. 3962/6 v k.ú. Kutná Hora o výměře 66 m2
737/21
Záměr pronajmout část pozemku p.č. 3962/6 v k.ú. Kutná Hora o výměře 65 m2
736/21
Záměr pronajmout část pozemku p.č. 3962/6 v k.ú. Kutná Hora o výměře 30 m2
735/21
Záměr pronajmout část pozemku p.č. 3962/6 v k.ú. Kutná Hora o výměře 73 m2
684/21
Nařízení o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
673/21
Záměr prodat část pozemků p. č. 4280/3 o výměře cca 36 m 2 a p. č. 4281/3 o výměře cca 65 m 2 -  oba v k. ú. Kutná Hora.
572/21
Záměr města  změnit  nájemní smlouvu ze dne 7. 10. 2015 uzavřenou mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a společností INVERT GROUP 
671/21
Záměr prodat část pozemku p. č. 520/1 o výměře cca 5 m 2 -  k  ú. Malín.
670/21
Záměr města prodat pozemek p. č. 159/32 - 81 m2 - Perštejnec
617/21
Záměr města vypůjčit nebytové prostory v č.p. 388, Tylova ul., Kutná Hora, za účelem provozování charitního šatníku jako součást sociální služby
616/21
Záměr prodat část pozemku p. č. 4281/3 o výměře cca 86 m2, v k. ú. Kutná Hora s podmínkou zachování ochranného pásma železnice
615/21
Záměr prodat část pozemku p. č. 4281/3 o výměře cca 136 m2, v k. ú. Kutná Hora
614/21
Záměr prodat část pozemku p. č. 4281/1 o výměře cca 245 m2, v k. ú. Kutná Hora s podmínkou zachování ochranného pásma železnice  
613/21
Záměr prodat část pozemku p. č. 4281/1 v k. ú. Kutná Hora o výměře 240 m2 s podmínkou zachování ochranného pásma železnice
612/21
Záměr prodat části pozemků p. č. 4280/23, p. č. 4281/1, p. č. 4282/2 a p. č. 4283/63, vše v k. ú. Kutná Hora s podmínkou zachování ochranného pásma železnice
611/21
Záměr prodat části pozemků p. č. 4280/23, p. č. 4282/2 a p. č. 4283/63, v k. ú. Kutná Hora s podmínkou zachování ochranného pásma železnice
610/21
Záměr prodat části pozemků v k. ú. Kutná Hora s podmínkou zachování ochranného pásma železnice
597/21
Záměr města pronajmout pozemek p.č. 2716/4 v k.ú. Kutná Hora o výměře 21 m2

30 90 120 150 180 300      ››

Vytvoření složky: 25.01.2016 12:37 Administrátor
Poslední změna složky: 29.11.2017 12:22 Administrátor
Počet zobrazení: 16053