Úřední deska: Záměry

 

Složky

Soubory

1274/21
Záměr Města Kutné Hory vypůjčit nebytový prostor za účelem skladování reproduktorů a hlásičů varovného informačního systému pro Město Kutná Hora
1273/21
Záměr Města Kutné Hory změnit Nájemní smlouvu na část pozemku p.č. 2548/2 v k.ú. Kutná Hora, zahrádka v ul. Zelenkova
1239/21
Záměr Města Kutné Hory prodat část pozemku p.č. 129 o výměře cca 210 m2 v k.ú. Poličany
1225/21
Záměr města prodat pozemek p. č. st. 243 o výměře 54 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k. ú. Opatovice I.
1224/21
Záměr města směnit část pozemku p. č. 418/1 o výměře 1 m2 za část pozemku p. č. st. 327 o výměře 1 m2, vše v k. ú. Černíny
1151/21
Záměr pronájmout prostory sloužící k podnikání v Kutné Hoře
1094/21
Záměr Města Kutné Hory změnit Nájemní smlouvu č. NS – 22/OSM/LEH/2019 ze dne 29.11.2019 uzavřenou mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a panem Ing. Pavlem Tomášem
1085/21
Záměr na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 50,28 m2, umístěné v budově čp. 51 – 1. NP, část obce Kutná Hora
1049/21
Záměr Města Kutné Hory změnit Smlouvu o nájmu nemovitosti uzavřenou dne 2.7.2012 na pronájem budovy č.p. 57, ul. U Lorce, Kutná Hora
1043/21
záměr města Kutné Hory prodat pozemek p. č. 2964/2 o výměře 219 m2, včetně všech součástí a příslušenství, v k. ú. Kutná Hora
1041/21
Záměr Města Kutné Hory pronajmout pozemek 3004/1 o výměře 179 a pozemek p.č. 3004/2 o výměře 209 m2 vše v k. ú. Kutná Hora
1011/21
Záměr Města Kutné Hory prodat pozemek p.č. 61 o výměře 1.127 m2 a pozemek p.č. 81 o výměře 155 m2, včetně všech součástí a příslušenství, oba v k.ú. Malín
998/21
Záměr Města Kutné Hory vypůjčit dle žádosti nebytový prostor - místnost č. 23 v I. patře budovy č.p. 194, Pobřežní ul., Kutná Hora
997/21
Záměr Města Kutné Hory vypůjčit dle žádosti nebytový prostor - místnost č. 11 v I. patře budovy č.p. 194, Pobřežní ul., Kutná Hora
996/21
Záměr Města Kutné Hory vypůjčit dle žádosti nebytový prostor - místnost č. 19 a 20 v I. patře budovy č.p. 194, Pobřežní ul., Kutná Hora
995/21
Záměr Města Kutné Hory vypůjčit dle žádosti nebytový prostor - místnost č. 18 v I. patře budovy č.p. 194, Pobřežní ul., Kutná Hora
994/21
Záměr Města Kutné Hory vypůjčit dle žádosti nebytový prostor - místnost č. 12 v I. patře budovy č.p. 194, Pobřežní ul., Kutná Hora
993/21
Záměr města změnit nájemní smlouvu ze dne 26.10.2014 uzavřenou mezi Městem Kutná Hora jako pronajímatelem a paní I. Francovou
984/21
Záměr Města Kutné Hory vypůjčit pozemky p.č. 1088/1 o výměře 716 m2, p.č. 1088/2 o výměře 65 m2, p.č. 1088/3 o výměře 12 m2, p.č. 1088/4 o výměře 79 m2 vše v k.ú. Kutná Hora
983/21
Záměr Města Kutné Hory vypůjčit nemovité věci v k.ú. Kutná Hora...
982/21
Záměr Města Kutné Hory vypůjčit pozemek p.č. 3330/1 v k.ú. Kutná Hora o výměře 1621 m2
981/21
Záměr Města Kutné Hory vypůjčit pozemky p.č. 873/2 o výměře 283 m2, p.č. 873/3 o výměře 704 m2, p.č. 873/5 o výměře 15 m2, p.č. 873/6 o výměře 274 m2 vše v k.ú. Kutná Hora
980/21
Záměr Města Kutné Hory vypůjčit část pozemku p.č. 3337/1 o výměře 4118 m2 a pozemek p.č. 3337/20 o výměře 270 m2 vše v k.ú. Kutná Hor
979/21
Záměr Města Kutné Hory vypůjčit část pozemku p.č. 3337/14 v k.ú. Kutná Hora o výměře 1972 m2
923/21
Změna nájemní smlouvy - TJ SPARTA KH (volejbal)
922/21
Změna nájemní smlouvy - TJ SPARTA KH (u bazénu)
921/21
Změna nájemní smlouvy - TJ SPARTA KH (kuželna přístavba)
920/21
Změna nájemní smlouvy - TJ SPARTA KH (kuželna)

30 90 120 150 180 300      ››

Vytvoření složky: 25.01.2016 12:37 Administrátor
Poslední změna složky: 29.11.2017 12:22 Administrátor
Počet zobrazení: 18248