Úřední deska: Záměry

 

Složky

Soubory

1250/19
pronajmout nebytové prostory (1 místnost) v objektu č.p. 921, ul. U Havírny, Kutná Hora
1220/19
vypůjčit část pozemku p.č. 730/3 v k.ú. Kaňk
1194/19
pronajmout nebytové prostory v objektu č.p. 167, ul. Pod Školou, Kutná Hora v k.ú. Malín
1173/19
pronajmout část pozemku p.č. 2948/1, 2949/4 a 2952/3 vše v k.ú. Kutná Hora
1130/19
pronajmout prostory sloužící k podnikání (2 místnosti) v objektu č.p. 343, ul. Masarykova, Kutná Hora
1127/19
prodat pozemeky v k.ú. Kaňk, včetně všech součástí a příslušenství
1126/19
smluvně zřídit právo stavby na pozemku p.č. 3337/1 v k.ú. Kutná Hora
1086/19
pronajmout areál v ul. Potoční čp. 208, Kutná Hora
1040/19
pronajmout nebytové prostory (2 místnosti) v objektu č.p. 343, ul.  Masarykova v Kutné Hoře
1039/19
vypůjčit nebytové prostory (1 místnost) v objektu č.p. 154, ul.  Šultysova v Kutné Hoře
987/19
pronajmout nebytové prostory v objektu č.p. 186, Dolní ul., Kutná Hora
986/19
pronajmout sklepní prostory včetně chodeb v objektu č.p. 30, Barborská ul., Kutná Hora
984/19
prodat část pozemku p.č. 138/69 včetně všech součástí a příslušenství, v k.ú. Perštejnec
983/19
prodat pozemk p.č. 2169/1 o výměře 61 m2, vč. všech součástí a příslušenství v k.ú. Kutná Hora
751/19
pronajmout nebytové prostory v ul. Pobřežní č.p. 194, Kutná Hora (místnost č. 23)
750/19
pronajmout nebytové prostory v ul. Pobřežní č.p. 194, Kutná Hora (místnost č. 19 a 20)
749/19
pronajmout nebytové prostory v ul. Pobřežní č.p. 194, Kutná Hora (místnost č. 18)
748/19
pronajmout nebytové prostory v ul. Pobřežní č.p. 194, Kutná Hora (místnost č. 12)
747/19
pronajmout nebytové prostory v ul. Pobřežní č.p. 194, Kutná Hora (místnost č. 11)
745/19
prodat část pozemku p.č. 140/1 o výměře 1 m2 v k.ú. Neškaredice
744/19
prodat část pozemku p.č. 638/1 o výměře cca 60 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory
743/19
prodat část pozemku p.č. 638/1 o výměře cca 30 m2 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory
637/19
pronajmout prostory sloužící k podnikání v objektu č.p. 17, ul. Cihlářská, Kutná Hora - Sedlec
630/19
zřídit předkupní právo k pozemkům v majetku města Kutná Hora včetně všech součástí a příslušenství v k.ú. Paběnice
588/19
vypůjčit nebytové prostory a dvě plechové garáže vše v k.ú. Kutná Hora
583/19
prodat pozemky včetně všech součástí a příslušenství v k.ú. Perštejnec
574/19
propachtovat na základě žádosti část pozemku p.č. 1768/1 v k.ú. Kutná Hora
573/19
pronajmout část pozemku p.č. 638/1 v k.ú. Kutná Hora

30 90 120 150 180      ››

Vytvoření složky: 25.01.2016 12:37 Administrátor
Poslední změna složky: 29.11.2017 12:22 Administrátor
Počet zobrazení: 9470