Změna provozu linek MAD od 1.10.2018 - obnovení silničního provozu přes malínký most

Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje , odboru dopravy bude ode dne 1.10.2018 od 9:00 hod. obnoven silniční provoz ze Sedlce do Malína přes malínský most. Provoz bude po dobu dokončovacích prací na mostě řízen světelným signalizačním zařízením - semafory. Z důvodu obnovení silničního provozu se od pondělí 1.10.2018 ruší linka městské autobusové dopravy č. 245010 Malín - Kaňk - Kutná Hora, která byla v provozu jako náhradní doprava z Malína přes Kaňk  do Kutné Hory a obnovuje se provoz linky č. 245001 ( provoz v pracovních dnech ) a linky č. 245007 ( provoz ve dnech pracovního volna, ve dnech pracovního klidu a ve svátek ) ve směru poliklinika - aut.st. - hl. nádraží ČD - Malín a zpět v plném rozsahu. V budoucnu budou některé spoje linky č. 245001 opět zajíždět do obce Hlízov.  

Schválené jízdní řády  s platností od 1.10.2018  na webových stránkách :

linka č. 245001 (F01)   http://www.portal.idos.cz/Down.aspx?f=pdf/L245001_181001_219036.pdf

linka č. 245007 (F07)   http://www.portal.idos.cz/Down.aspx?f=pdf/L245007_181001_219037.pdf

Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor dopravy a silničního hospodářství » TARIF MAD v Kutné Hoře - platný od 1.8.2018 » Změna provozu linek MAD od 1.10.2018 - obnovení silničního provozu přes malínký most

Nahoru