Výzva k předkládání projektů v programu VELKÉ PROJEKTY V OBLASTI SPORTU pro rok 2020

       

Veřejně prospěšné projekty v oblasti sportu.


PROGRAM 
VELKÉ PROJEKTY V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2020

Výzva k předkládání žádostí v dotačním programu_Velké projekty pro rok 2020 v oblasti sportu.pdf

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O DOTACI V PROGRAMU VELKÉ PROJEKTY V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2020

Čestné prohlášení (fyzické osoby).docx

Čestné prohlášení (právnické osoby).docx

Čestné prohlášení - právnické osoby - identifikace.docx

Potvrzení informačního centra (pokud to charakter akce vyžaduje)

Doklad o registraci žadatele
 

VZORY DOKUMENTŮ PROGRAMU VELKÉ PROJEKTY V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2020

Velké projekty v oblasti sportu - vzor žádosti.pdf

Velke projekty v oblasti sportu - vzor zásad hodnocení.pdf

Velké projekty v oblasti sportu - vzor veřejnoprávní smlouvy.pdf

_________________________________________________________________________________

 

Adresa pro registraci žadatelů a podávání žádostí o dotace v prostředí aplikace Grantys: https://dotace.kutnahora.cz/register

Výše uvedené přílohy jsou nedílnou součástí žádostí o dotace. Žadatel je po vyplnění připojuje k vlastní žádosti o dotaci v aplikaci Grantys.

Pro komunikaci s administrátorem dotačních programů v oblasti sportu použijte email: grantys.sport@mu_kutnahora_cz

Home » Městský úřad » Dotační programy » Sport » Výzva k předkládání projektů v programu VELKÉ PROJEKTY V OBLASTI SPORTU pro rok 2020

Nahoru