Vzniknou čtyři nové zpevněné plochy kontejnerových stanovišť

72.jpg

Město Kutná Hora se postupně snaží zlepšovat dostupnost kontejnerů pro třídění odpadů včetně zpětného odběru elektrozařízení. V některých lokalitách nejsou plochy pro nádoby na tříděný odpad příliš vhodně řešeny. Jako nejhorší se jeví umístění kontejnerů v travnatém prostoru nebo v komunikaci. To bychom díky společnosti ASEKOL a.s. mohli zlepšit. Tato společnost organizuje celostátní systém zpětného odběru elektrozařízení. Občané tak mají možnost předat k recyklaci televizi, počítač, fotoaparáty  a s tím související elektroniku až po kalkulačku, či elektronické hračky.

Do konce roku budou vybudovány čtyři nové zpevněné plochy pro kontejnery na třídění odpadů. Stejně jako v loňském roce, i letos nám přispěla nezisková společnost ASEKOL a.s. na vybudování každého stanoviště částkou 10 000 Kč. Příspěvek bude použit na nově zpevněnou plochu v ulici Buzulucká na Žižkově, kde jsou kontejnery umístěny na chodníku. Kontejnery na třídění odpadů budou na zpevněné ploše i v Městských sadech a v ulici Koldova v Malíně, kde zasahují do komunikace. Poslední se bude budovat stanoviště v ulici Dolní, kde budou kontejnery ze zelené plochy přesunuty na nově vybudované stanoviště. Dojde tak k lepší obslužnosti kontejnerů a především bude stanoviště působit lepším vzhledem. Zároveň tyto lokality budou posíleny o červené kontejnery ASEKOLU pro třídění drobného elektra, čímž dojde k rozšíření sběrné sítě. Celkové náklady na realizaci budou cca 150 000 Kč. Společnost Asekol a.s. přispěje částkou 40 000 Kč a zbytek uhradí Město Kutná Hora.

Vysloužilé elektrozařízení mohou občané i nadále vozit do sběrného dvora v ulici Zelenkova nebo využít celkem 15 červených stacionárních kontejnerů, umístěných na území Kutné Hory.

Home » Městský úřad » Městský úřad » MÚ informuje » Odpadové hospodářství » Aktuality » Vzniknou čtyři nové zpevněné plochy kontejnerových stanovišť

Nahoru