Výdej dezinfekce zdarma občanům města

upozorneni.jpg

Oznámení o způsobu a výdejních místech dezinfekce pro občany města

Oznámení

Městský úřad Kutná Hora oznamuje všem občanům, že ve dnech 17. a 18. dubna 2020, v době od 9:00 do 17:00 hod. bude vydávána desinfekce ANTI-COVID, a to zdarma občanům s trvalým pobytem ve městě v určených výdejních místech v množství 500 ml na domácnost.

Občané, kteří mají zájem o desinfekci, se mohou dostavit na níže uvedená výdejní místa, kde jim bude vydán desinfekční prostředek s tím, že je nutné se prokázat při výdeji občanským průkazem, kde bude uveden trvalý pobyt občana ve města Kutná Hora. Prosíme občany, aby se v případě zájmu o desinfekční prostředek na výdejní místo dostavil pouze jeden člen domácnosti. Prokazování trvalého pobytu platí pouze pro vyzvedávající osobu. Dále zdvořile žádáme občany, aby dodržovali omezení stanovená nařízením vlády ČR (roušky, dostatečný odstup mezi sebou, přístup k výdejnímu místu jednotlivě apod.) a chránili tak zdraví své i vydávajících.

V uvedených místech mají možnost si dezinfekci vyzvednout případně pro vyzvednutí někoho vyslat i senioři nad 70 let, kteří dezinfekci zdarma dosud neobdrželi při předcházející distribuci.

 

Výdejní místa:

Šipší – byt školníka, Jana Palacha 167

Hlouška – Tylovo divadlo, Masarykova 128

Malín – Sokolovna, U Beránky 378

Žižkov – Kuželna TJ Sparta Kutná Hora, Tyršova 759

Centrum – IC Sankturinovský dům, Palackého nám. 377; Spolkový dům, Lierova 146

Karlov – sportovní hala Klimeška, Čáslavská 274

 

 Pro občany městské části Kaňku bude zajištěno výdejní místo v budově radnice ve stejné době, tedy od 9:00 do 17:00 hod. s tím, že si dezinfekci mohou samozřejmě vyzvednout i na ostatních výdejních místech, žádáme však, aby si dezinfekci vyzvedávali v jejich městské části.

Home » Městský úřad » Městský úřad » MÚ informuje » Výdej dezinfekce zdarma občanům města

Nahoru