Vydání výpisu z rejstříku trestů

 1. Identifikační číslo
 2. Kód
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Rejstřík trestů
 4. Základní informace k životní situaci
  Vydání výpisu z rejstříku trestů
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  V této věci je oprávněn jednat občan žádající o výpis z rejstříku trestů.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Splnění všech požadovaných náležitostí.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Žádost se podává na matrikách a na Rejstříku trestů v Praze v písemné formě na předepsaném tiskopisu. Informace k podání žádosti o výpis na kontaktních místech Czech POINT naleznete na internetových stránkách Czech POINT
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Můžete se obrátit na obecní úřad, městský úřad, v Praze obvodní úřad nebo místní úřad, v územně členěných statut.městech na úřadě městského obvodu nebo úřadě městské části, který vede matriku.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Městský úřad Kutná Hora, odbor správní - matrika, Radnická 178,II.mezipatro, č.dveří 226 p. Hana Francová-tel. 327 710 333 a č.dveří 225 p. Ivana Pospíšilová, tel. 327 710 335 - úřední hodiny : pondělí a středa 7,30 - 11,30 a 12,30 - 16,30 hod. Pracoviště Czech POINT vydávají výpis na počkání.
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Na úřadě předložte: žádost o výpis z rejstříku trestů, platný doklad totožnosti ( OP či cestovní pas, průkaz o povolení pobytu cizince). Neobsahuje-li doklad totožnosti údaj o rodném příjmení u žen cizinek je třeba předložit rodný list s překladem do českého jazyka.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Žádost o výpis z rejstříku trestů musíte podat na předepsaném tiskopisu. Tiskopisy jsou k dispozici na všech úřadech pověřených přijímat žádosti a v sídle Rejstříku trestů.Po ověření správnosti údajů se vám žádost nevrací, ale je zaslána na rejstřík trestů.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Poplatek za vydání výpisu se na pověřených úřadech hradí formou kolkové známky, jejíž hodnota činí 100,- Kč . MěÚ Kutná Hora nezajišťuje prodej kolkových známek. Formuláře jsou zdarma, ověření totožnosti žadatele je bezplatné.Podání žádosti o výpis na místech Czech POINT se řídí jinými předpisy, informace na internetových stránkách Czech POINT.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Žádost o výpis z rejstříku trestů podaná v úředních hodinách v sídle Rejstříku trestů je vyřízena na počkání. U žádostí podaných na pověřeném úřadě obdrží žadatel výpis zpravidla do dvou až tří týdnů po podání na adresu uvedenou na žádosti.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Nejsou specifikovány.
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Podáním vyplněné žádosti na místě označeném Czech POINT - MěÚ Kutná Hora podatelna, Havlíčkovo nám. 552/1, Radnická 178.
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 253/2006 Sb.,kterým se mění zákon o trestním řízení soudním ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Zákon č. 342/2006 Sb., kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony.
 18. Jaké jsou související předpisy
  Zákon č. 140/1961 Sb., Trestní zákon, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů.
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Není možné podat opravný prostředek.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Sankce nejsou stanoveny.
 21. Nejčastější dotazy
  Nejsou specifikovány
 22. Další informace
  Nejsou specifikovány
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Ministerstvo spravedlnosti ČR - Rejstřík trestů, www.justice.cz
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  Nejsou specifikovány
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Odbor správní MěÚ Kutná Hora
 26. Kontaktní osoba
  p. Hana Francová, p. Ivana Pospíšilová
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  1.1.2016
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  7.3.2016
 29. Datum konce platnosti popisu
  Nestanoveno
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  Nejsou specifikovány
Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor správní » Životní situace » Vydání výpisu z rejstříku trestů

Nahoru