Veřejná sbírka „Lavička Václava Havla“

final-lavicky.jpg

Město Kutná Hora vyhlásilo veřejnou sbírku na shromáždění peněžních prostředků na pořízení uměleckého díla Bořka Šípka „Lavička Václava Havla“. Lavičku tvoří dvě křesla spojená kulatým stolem, jehož středem prorůstá český národní strom, lípa. Kutnohorská lavička by měla stát na rohu Vysokostelské ulice směrem na Komenského náměstí.  Cena samotného výtvarného díla činí 200 tis. Kč bez DPH.

Jak a kde lze přispět

Na její pořízení můžete přispět na účet č. 100036–444212389/0800 specielně zřízený za tímto účelem u České spořitelny. K dispozici jsou také tři zapečetěné pokladničky:

  1. v Informačním centru v Sankturinovském domě,
  2. na pokladně Průvodcovské služby ve Vlašském dvoře
  3. v obchodě Glass Dependance Bořka Šípka na Komenského náměstí.

Sbírka je povolena od 1. června 2015 na dobu neurčitou.

Pokyny pro případné dárce, kteří zašlou finanční prostředky na účet

Dárce, který bude požadovat potvrzení pro daňové účely, může vyplnit formulář „Potvrzení o přijetí daru“ a zaslat jej na e-mailovou adresu venclova@mu_kutnahora_cz nebo malichova@mu_kutnahora_cz k potvrzení. Následně bude provedena kontrola zaslaných finančních prostředků a doklad bude poté potvrzen a předán dárci.
Dárce, který chce být zveřejněn, musí zaslat souhlas se zveřejněním osobních údajů. Formulář je také připraven „Souhlas se zveřejněním osobních údajů“. V tomto případě je nutné zaslat originál souhlasu s podpisem poštou nebo datovou zprávou s elektronickým podpisem. Je možné jej vyplnit i při osobním převzetí „Potvrzení o přijetí daru“.

Home » Městský úřad » Informace » Veřejná sbírka „Lavička Václava Havla“

Nahoru