Veřejná sbírka „Lavička Václava Havla“

final-lavicky.jpg

Město Kutná Hora vyhlásilo veřejnou sbírku na shromáždění peněžních prostředků na pořízení uměleckého díla Bořka Šípka „Lavička Václava Havla“. Lavičku tvoří dvě křesla spojená kulatým stolem, jehož středem prorůstá český národní strom, lípa. Kutnohorská lavička by měla stát na rohu Vysokostelské ulice směrem na Komenského náměstí.  Cena samotného výtvarného díla činí 200 tis. Kč bez DPH.

Jak a kde lze přispět

Na její pořízení můžete přispět na účet č. 100036–444212389/0800 specielně zřízený za tímto účelem u České spořitelny. K dispozici je rovněž pokladniča v Informačním centru v Kollárově ulici 589.

image.png

Sbírka je povolena od 1. června 2015 na dobu neurčitou.

Pokyny pro případné dárce, kteří zašlou finanční prostředky na účet

Dárci mají možnost si odečíst hodnotu bezúplatného plnění – daru od základu daně, a to ve smyslu a za podmínek vymezených v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění.

Potvrzení za váš dar vystavíme po odeslání žádosti na e-mail: bulankova@mu_kutnahora_cz . 

Dárce, který chce být zveřejněn, musí zaslat souhlas se zveřejněním osobních údajů.

Home » Městský úřad » Informace » Veřejná sbírka „Lavička Václava Havla“

Nahoru