Proběhl velký jarní úklid v rámci akce Ukliďme Česko.

Dnem D, kdy se v nově pojmenované kampani „ Ukliďme svět, ukliďme Česko“ uklízelo opravdu v celé republice, byla sobota 16. dubna. Více o akci na www.UklidmeCesko.cz .

V sobotu 16. dubna proběhla úspěšně celorepubliková akce: Ukliďme Česko také v Kutné Hoře. I když počasí bylo opravdu aprílové, do přírody v Kutné Hoře vyrazilo necelých 60 dobrovolníků. Odpadky různého druhu zmizely na Kaňku směrem na Libenice díky dobrovolníkům ze sdružení Kaňkovské sedlo. Členové sdružení Denemark pomáhali v údolí říčky Vrchlice a Bylanky. Další den ještě v okolí Menhirů za „Třešňovkou“ v přilehlých lesích. V Malíně uklízeli Malíňačky a sokolové, především v okolí sokolovny. V Perštejnci se zapojili do úklidu zahrádkáři a občané Perštejnce budou sbírat odpadky směrem od zahrádek na Třebešice v sobotu 24. dubna. Díky skupince, kterou zajistila paní Valdmanová, se na Žižkově uklidila cesta k vodárně. Dobrovolníci v čele s panem Králíkem vysbírali odpadky za Lorcem.  Zapojili se i malý dobrovolníci z lesní školky. Ti uklízí pravidelně lesík Na Rovinách. Celkem se nasbíralo kromě pneumatik, matrace a televize dalších cca 30 pytlů plných odpadků. Našel se i černý tlačítkový mobilní telefon SAMSUNG GT-E1200M, s vloženou SIM kartou T-Mobile a bílé dámské sluneční brýle. Oba předměty byly nalezeny u skály vedle parkoviště u Vrbového mlýna. Pokud je někdo postrádá, ať se přihlásí na e-mail sdružení Denemark. Veškerý odpad odvezly u a předaly k likvidaci Technické služby Kutná Hora. Náklady spojené s odvozem a likvidací odpadu financuje Město Kutná Hora.

22. dubna je Den Země, který je věnovaný Zemi. V rámci tohoto projektu uklízí kutnohorské základní školy. Velké díky tak patří všem, kterým není nepořádek lhostejný a zapojili se do úklidu Kutné Hory. Věříme, že počet dobrovolníků bude přibývat a odpadků naopak ubývat.

Home » Městský úřad » Městský úřad » MÚ informuje » Odpadové hospodářství » Aktuality » Proběhl velký jarní úklid v rámci akce Ukliďme Česko.

Nahoru