Uzavírka ul. Za Lidkou v Kutné Hoře, místní části Hlouška

Uzavírka ul. Za Lidkou od křižovatky s ulicí Benešova (slepá účelová komunikace) po dobu provádění výkopových prací v ul. Za Lidkou v pozemku parc.č. 2149/1 v k.ú. Kutná Hora za křižovatkou s ul. Benešova v Kutné Hoře pro připojení lokality na kanalizační řad.

Termín uzavírky: 08.08.2022 - 19.08.2022

 Objížďka není stanovena

Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor dopravy a silničního hospodářství » Uzavírky komunikací » Uzavírka ul. Za Lidkou v Kutné Hoře, místní části Hlouška

Nahoru