Uzavírka ul. Mezibranská a Sedlecká v Kutné Hoře

úplná uzavírka ul. Mezibranská a Sedlecká  v Kutné Hoře, místní části Vnitřní město po dobu provádění výkopových prací pro akci „Kutná Hora, Mezibranská - kanalizace“:        

I. etapa - ul. Mezibranská od křižovatky s ul. Vocelova po křižovatku s ul. Sedlecká  - 27.03.2023 31.05.2023

II. etapa - ul. Sedlecká od křižovatky s ul. Mezibranská po křižovatku na Anenském nám. - 09.05.2023 - 30.06.2023

Objížďka není stanovena

Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor dopravy a silničního hospodářství » Uzavírky komunikací » Uzavírka ul. Mezibranská a Sedlecká v Kutné Hoře

Nahoru