Uzavírka silnice III/33714 v Poličanech

Úplná uzavírka silnice III/33714 v Poličanech z důvodu opravy železničního přejezdu č. P5968 v termínu 17.4.2020 od 8:00 hod. - 20.4.2020 do 20:00 hod.

Objízdná trasa bude vedena po silnici III/3377 přes Malešov a dále po silnici II/337 a II/126.

Trasa spojů vedených přes Poličany a Bilejov linky č.  240012 bude vedena po silnici II/126 a II/337 do Malešova a zpět na silnici II/126. Nebudou obslouženy zastávky "Kutná Hora,Poličany" a "Malešov,Bilejov". Obousměrné spojení na Kutnou Horu je zajištěno spoji linky 240015. Spoj č. 10 linky č. 240023 neobslouží zastávku Poličany, náhradní zastávka bude "Kutná Hora, ZZN".

Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor dopravy a silničního hospodářství » Uzavírky komunikací » Uzavírka silnice III/33714 v Poličanech

Nahoru