Uzavírka silnice III/33355 ul. Gruntecká v Kutné Hoře

Úplná uzavírka silnice č. III/33355 v km 3,000 - 4,976 v Kutné Hoře z důvodu provádění stavby „III/33355 Kutná Hora, ul. Gruntecká“:

1. etapa       29. 05. 2023 – 20. 08. 2023       rekonstrukce silnice III/33355 od křižovatky s ul. Pod Valy se zachováním průjezdu ul. Prachňanská – Seifertovy sady                                                   

2. etapa       28. 08. 2023 – 31. 10. 2023      rekonstrukce silnice III/33355 od křižovatky s ul. Prachňanská, Seifertovy sady a Braunova

3. etapa       21. 08. 2023 – 27. 08. 2023      uzavření křižovatky ul. Seifertovy sady, Prachňanská a Braunova                                                         

Objízdná trasa je vedena po silnicích č. I/2 (ul. Československých legionářů, Štefánikova, Masarykova, Vítězná, Novodvorská), I/38 a zpět na silnici č. III/33355 do Libenic a Grunty, objížďka je obousměrná. 

Během uzavírky bude zrušena autobusová zastávka „Kutná Hora, Hlouška, Seifertovy sady" obousměrně bez náhrady pro linku 785.      

Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor dopravy a silničního hospodářství » Uzavírky komunikací » Uzavírka silnice III/33355 ul. Gruntecká v Kutné Hoře

Nahoru