Uzavírka silnice I/2 ul. Masarykova a ul. Benešova

Úplná uzavírka místní komunikace ul. Benešova a sil. I/2 ul. Masarykova v Kutné Hoře

-    doba trvání uzavírky: 3. 8. 2020 - 15. 10. 2020 (na dobu nezbytnou pro provedení stavebních prací)

-     důvod uzavírky:          provádění stavby „Výstavba okružní křižovatky na silnici I/2 ul. Masarykova a úprava ulic Benešova a Na Špici“

Objízdná trasa byla stanovena v rozhodnutí  Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru dopravy, kterým se povoluje úplná uzavírka silnice č. I/2 ul. Masarykova v Kutné Hoře pro provedení výše uvedené stavby:

- centrum - Kaňk - Sedlec

- Sedlec - Karlov - centrum

Pro příměstské linky bude využita objízdná trasa vedená po sil. I/2 ul. Masarykova, ul. Řehákova, ul. Benešova, ul. Sběrná, ul. Lučanská, ul. Ortenova. V opačném směru ul. Ortenova, ul. Lučanská, ul. Sběrná, ul. Benešova, ul. Školní, sil. I/2 ul. Masarykova.

Pro linky MHD bude zrušena obslužnost zastávky „Kutná Hora, Avia“, náhradní zastávka „Kutná Hora, Sběrná“. Ve směru na polikliniku bude přesunuta zastávka „Kutná Hora, u potravin“ do ulice Školní. Ve směru na hlavní nádraží zůstane zastávka na ulici Masarykova.

U linek 245013, 245014 a 245016 bude objízdná trasa vedena jako u příměstských linek.

Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor dopravy a silničního hospodářství » Uzavírky komunikací » Uzavírka silnice I/2 ul. Masarykova a ul. Benešova

Nahoru