Uzavírka silnice č. III/3377 v Poličanech

Z důvodu provádění stavby "Odvedení odpadních vod z ochranného pásma nádrže Vrchlice na ČOV Kutná Hora" bude uzavřena silnice č. III/3377 v Poličanech v úseku délky cca 300 m od křižovatky se silnicí č. III/33714 ve směru do Kutné Hory.

Termín uzavírky 4. 1. 2021 - 30. 4. 2021

Dopravní obslužnost nebude uzavírkou omezena; průjezd autobusů, vozidel zimní údržby a integrovaného záchranného systému bude umožněn.

Objízdná trasa bude vedena po silnici č. I/2 (na Valech, Čs. legionářů a Štefánikova), dále po silnicích č. III/03321 (Štefánikova, Čáslavská), II/126 a III/33714.

Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor dopravy a silničního hospodářství » Uzavírky komunikací » Uzavírka silnice č. III/3377 v Poličanech

Nahoru