Uzavírka silnice č. III/33716 v Perštejnci (rekonstrukce mostu)

upozorneni.jpg

Uzavírka mostu v Perštejnci se posouvá a bude zahájena 15.5.2023. Školní spoje do Perštejnce budou zajíždět.

Úplná uzavírka silnice č. III/33716 v Perštejnci z důvodu rekonstrukce mostu ev.č. 33716 -1 bude trvat v termínu 15.5.2023 – 15.11.2023.

Objízdná trasa je vedena po silnici č. II/337 přes Křesetice, dále po silnici č. III/33713 a II/126, objížďka je obousměrná.

Autobusová doprava bude zajištěna školními spoji linky 786, budou vytvořeny výlukové jízdní řády. (Školní spoje linky 786 budou vedeny ze zastávky „Kutná Hora, Karlov, Na Rovinách“ vpravo po II/126 – vpravo III/33716 – vpravo AO – vlevo III/33716 a dále po své pravidelné trase. V opačném směru vedeny toutéž trasou.).

Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor dopravy a silničního hospodářství » Uzavírky komunikací » Uzavírka silnice č. III/33716 v Perštejnci (rekonstrukce mostu)

Nahoru