Uzavírka silnice č. III/33354 v Hořanech (vliv na autobusovou dopravu v KH)

Úplná uzavírka silnice č. III/33354 po dobu provádění rekonstrukce most přes Hořanský potok ev.č. 33354-1 v obci Hořany

trvání uzavírky: 1.9.2022 - 30.11.2022

Objížďka je vedena po silnici č. III/12554 přes Červené Pečky, dále po silnici č. III/12550, pokračuje po silnici č. I/2 přes Kutnou Horu na silnici č. III/33354, objízdná trasa je obousměrná.

Dopravní obslužnost je zajišťována linkou PID 705

Změny zastávek:

„Miskovice,Hořany“ – přemisťuje se do prostor na komunikace III/12554 k č.p. 29

„Kutná Hora, Žižkov, Na Valech“ – zajišťuje se v současné zastávce linky 785 pro vybrané školní spoje

„Kutná Hora, Hlouška, Seifertovy Sady“ – zřizuje se pro většinu spojů

„Červené Pečky, Horní“ – zřizuje se pro vybrané školní spoje

 

 

Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor dopravy a silničního hospodářství » Uzavírky komunikací » Uzavírka silnice č. III/33354 v Hořanech (vliv na autobusovou dopravu v KH)

Nahoru