uzavírka silnic č. III/33716 a III/33719 u obce Neškaredice

Úplná uzavírka silnice č. III/3371 ve staničení km 5,750 – 6,960 Kutná Hora – Neškaredice a silnice č. III/33716 ve staničení km 0,000 – 0,250 směr obec Perštejnec v termínu 13. 6. - 15. 7. 2022.

Objízdná trasa je vedena po silnicích č. III/33718, II/337, III/33713 a II/126 přes Křesetice a,Třebešice.

Na dotčených linkách příměstských linek dojde ke zrušení autobusových zastávek "Kutná Hora, Pernštejnec" a "Kutná Hora, Perštejnec, rozcestí". Důvodem neobsloužení zastávek je, že zde není v průběhu uzavírky možné otáčení autobusů.

Stanovení přechodné úpravy provozu včetně situace uzavírky a objízdné trasy je od 8.6.2022 ke stažení na úřední desce Města Kutná Hora pod č. 547/22 

Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor dopravy a silničního hospodářství » Uzavírky komunikací » uzavírka silnic č. III/33716 a III/33719 u obce Neškaredice

Nahoru