Uzavírka místní komunikací v Kutné Hoře, místní části Kaňk

Úplná uzavírka bezejmenných místních komunikací v Kutné Hoře, místní části Kaňk na pozemcích parc.č  617/1 a 619/1 v k.ú. Kaňk

-    doba trvání uzavírky:     od 16.3.2020 do 31.3.2020 (na dobu nezbytnou pro provedení stavebních prací)

-     důvod uzavírky:             provádění stavby „Kutná Hora, Kaňk - pokládka kabelu NN“

-     opatření ve vedení linkové osobní dopravy: Dopravní obslužnost nebude uzavírkou ovlivněna

-     objízdná trasa není stanovena

Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor dopravy a silničního hospodářství » Uzavírky komunikací » Uzavírka místní komunikací v Kutné Hoře, místní části Kaňk

Nahoru