Uzavírka komunikací v Poličanech

Úplná uzavírka pozemní komunikace v úseku od křižovatky se silnicí č. III/3377 po silnici č. III/33714  v Poličanech (komunikace k žel. stanici) po dobu provádění stavebních prací v rámci stavby „Odvedení odpadních vod z ochranného pásma nádrže Vrchlice na ČOV Kutná Hora“

Termín uzavírky 08.03.2021 - 30.05.2021                                    

Objížďka není stanovena.

Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor dopravy a silničního hospodářství » Uzavírky komunikací » Uzavírka komunikací v Poličanech

Nahoru