Uzavírka komunikace na pozemku parc. č. 3917, 3915, 3900, 3902/1 k.ú. Kutná Hora

Úplná uzavírka veřejně přístupné účelové komunikace v úseku od křižovatky s ul. Na Bylance v Kutné Hoře, místní části Žižkov z důvodu  provádění výkopových prací pro pokládku kabelového vedení kNN – Kutná Hora, Žižkov.

Termín uzavírky:        25.04.2021 - 21.05.2021                                    

Objížďka není stanovena.

Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor dopravy a silničního hospodářství » Uzavírky komunikací » Uzavírka komunikace na pozemku parc. č. 3917, 3915, 3900, 3902/1 k.ú. Kutná Hora

Nahoru