Uzavírka bezejmenné místní komunikace na pozemku p.č. 644 v k.ú. Kaňk u Kutné Hory

úplná uzavírka  bezejmenné místní komunikace na pozemku parc.č. 644 v k.ú. Kaňk u  Kutné Hory po dobu stavebních prací při rekonstrukci vodovodu  otevřeným výkopem:

1. etapa  - ode dne 10.08.2020  do dne 30.08.2020,  od čp. 27 po křižovatku mezi čp.  315 a čp. 324

2. etapa  - ode dne 31.08.2020 do dne  30.09.2020, od křižovatky mezi čp. 315 a čp.324 po čp. 342

Objízdná trasa je stanovena po bezejmenné místní´komunikaci a silnicích č. III/03321 a III/03322

Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor dopravy a silničního hospodářství » Uzavírky komunikací » Uzavírka bezejmenné místní komunikace na pozemku p.č. 644 v k.ú. Kaňk u Kutné Hory

Nahoru