Ustanovení rybářské stráže

 1. Identifikační číslo
 2. Kód
 3. Pojmenování (název) životní situace
  Ustanovení rybářské stráže.
 4. Základní informace k životní situaci
  Uživatel rybářského revíru je povinen navrhnou rybářskou stráž.
 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  Uživatel rybářského revíru.
 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Podání žádosti o ustanovení rybářské stráže.
 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
  Písemně na formuláři s uvedením veškerých náležitostí. Formulář lze získat také na odboru životního prostředí Městského úřadu Kutná Hora.
 8. Na které instituci životní situaci řešit
  Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí.
 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
  Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, příslušný podle trvalého bydliště navrhované osoby.
 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Žádost o ustanovení rybářské stráže, platný občanský průkaz, 2x foto, potvrzení o zdravotní způsobilosti, osvědčení o vykonané zkoušce.
 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Formulář lze získat na odboru životního prostředí Městského úřadu Kutná Hora.
 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Bez poplatku.
 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Do 30 dnů, ve složitějších případech do 60 dnů.
 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Nejsou.
 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Složení slibu, čestné prohlášení a výpis z evidence rejstříku trestů, který bude vyhotoven beplatně.
 16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Nelze.
 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství, vyhláška č. 197/2004 Sb.
 18. Jaké jsou související předpisy
  Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.
 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  V případě odmítnutí ustanovení rybářské stráže (obdržíte písemně) se lze odvolat ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 00 Praha 5 - Smíchov, odbor životního prostředí a zemědělství.
 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Nejsou.
 21. Nejčastější dotazy
  Nejsou.
 22. Další informace
  Nejsou.
 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
  Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 00 Praha 5, telefon: 257280346, Ministerstvo zemědělství ČR Těšnov 17, 117 05 Praha 1, odbor rybářství, myslivosti a včelařství, tel. 221812313, 221812390
 24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  Nejsou.
 25. Za správnost popisu odpovídá útvar
  Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, oddělení ochrany přírody
 26. Kontaktní osoba
  Bc. Zdena Tvrdíková tel. 327 710 272, mail tvrdikova@mu_kutnahora_cz, Ing. Adéla Jiránková
  tel. 327 710 275, mail jirankova@mu_kutnahora_cz
 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni
  29.6.2015
 28. Popis byl naposledy aktualizován
  29.6.2015
 29. Datum konce platnosti popisu
 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
  Bc. Zdena Tvrdíková tel. 327 710 272, Ing. Adéla Jiránková tel. 327 710 275
   
Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor životního prostředí » Životní situace » Ustanovení rybářské stráže

Nahoru