Úplná uzavírka silnice č. III/33719 v Neškaredicích

1)  Termín uzavírky  :    od: 8.4.2019 do: 21.4.2019 na dobu nezbytnou pro provedení stavebních prací

2)  Důvod uzavírky  :    oprava povrchu silnice III/33719 v obci Neškaredice.

3)  Druh a rozsah uzavírky :       Úplná uzavírka silnice III/33719 v obci Neškaredice (staničení km 4,879 – 5,100 km).

4)  Nařízená objížďka  :    po silnici III/33719 do obce Třebešice, dále po silnici III/33718 do obce Kluky, po silnici II/337 do obce Křesetice, z obce Křesetice po silnici III/33713, dále pokračovat po silnici II/126 do Kutné Hory - Karlov. Objízdná trasa je obousměrná.

5)  Opatření ve vedení linkové dopravy : Dopravní obslužnost v daném úseku je zajišťována příměstskými linkami č. 240018, 240019. Spoje zajišťující zastávku Kutná Hora,Perštejnec,obec – objízdná trasa bude vedena po silnici č. III/33716, II/337 přes obec Pucheř, dále po silnici č. III/33718 do obce Třebešice, po silnici III/33719 do obce Neškaredice, kde se otočí a bude pokračovat po lince. Nedojde k vynechání žádné zastávky.

Spoje, které nezajišťují zastávku Perštejnec,obec – objízdná trasa bude vedena přes kruhový objezd ulicí Čáslavská (Kutná Hora – Karlov), dále po silnici č.III/33721 a do obce Neškaredice po silnici
č. III/33721a a dále po lince. Dojde k vynechání zastávky Kutná Hora,Perštejnec, rozc.1,00.

Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor dopravy a silničního hospodářství » Uzavírky komunikací » Úplná uzavírka silnice č. III/33719 v Neškaredicích

Nahoru