úplná uzavírka silnice č. III/33719 v km 4,450 – 2,947 mezi obcemi Neškaredice - Třebešice

úplná uzavírka silnice č. III/33719 v km 4,450 – 2,947 mezi obcemi Neškaredice - Třebešice

doba trvání uzavírky: 7.7.2021 - 30.7.2021

důvod uzavírky:          provádění stavby Oprava úseku silnice III/33719 Neškaredice - Třebešice

opatření ve vedení linkové osobní dopravy: Dopravní obslužnost je zajišťována linkami č. 240018 a 240019 v pracovních dnech, dopravce ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s.

Ve dnech od 7.7.2021 do 9.7.2021 bude umožněn průjezd autobusovými linkami po uzavřené komunikaci. Uzavírka silnice bude pro autobusovou dopravu platná od 12.7.2021 do 30.7.2021 - pro tento termín budou tvořeny výlukové jízdní řády výše zmíněných linek, případně mohou být ovlivněny i další linky.

Objízdná trasa bude vedena z Kutné Hory do obce Neškaredice, spoje budou otáčeny v křižovatce silnic III/33719 a MK v Neškaredicích (před domem č. 87). Poté budou vedeny po silnici III/33719 – III/33716 – II/337 do obce Kluky. Na lince 240018 budou spoje pro obsluhu obce Třebešice otáčeny v obci Kluky nájezdem za zastávku „Kluky“ a výjezdem vlevo na silnici II/337. Za zastávkou „Kluky“ se nachází parkoviště obce s vyznačeným stáním pro automobily. Pro zajištění bezpečného otočení autobusu budou umístěny dopravní značky zákaz zastavení v prostoru za autobusovou zastávkou. Trasa linky bude poté vedena po silnici III/33718 do obce Třebešice, odbočením vpravo na silnici III/33719 a v obci Močovice odbočení vlevo na silnici II/337 a dále po trase linky. Na lince 240019 bude spoj z Čáslavi veden toutéž trasou pro obsluhu obce Třebešice a Kluky. Spoje z/do Zbýšova budou vedeny přes obec Kluky po silnici II/337 do obce Močovice, po silnici III/33719 – III/33718 – III/33716 a dále po trase linky. Objízdné trasy budou obousměrné.

Zastávka „Třebešice“ bude po dobu uzavírky silnice přesunuta na silnici III/333719 ve směru objízdné trasy před dům č. 82.

U zastávek „Kutná Hora, Neškaredice“, „Kutná Hora, Perštejnec, obec“, „Kutná Hora, Perštejnec,rozc.1.0“, „Třebešice“, „Močovice“ a „Vodranty“ bude obslužnost vybraných spojů uvedena ve výlukových jízdních řádech.

Objízdná trasa je vedena po silnici č. II/126 Kutná Hora – Karlov dále po silnici č. III/33713 do obce Křesetice, pokračovat po silnici II/337 do obce Kluky a po silnici  III/33718 do obce Třebešice

Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor dopravy a silničního hospodářství » Uzavírky komunikací » úplná uzavírka silnice č. III/33719 v km 4,450 – 2,947 mezi obcemi Neškaredice - Třebešice

Nahoru