Úplná uzavírka silnice č. III/33355 ul. Zemanova v Kutné Hoře

Úplná uzavírka silnice č. III/33355 ul. Zemanova v Kutné Hoře z důvodu obnovy vodovodního řadu

1. etapa od 7.7.2021 do 9.7.2021 – cca 10 x 10 metrů v místě křižovatky ul. Zemanova a ul. Jeneweinova

objízdná trasa: od obchodního domu BILLA výjezd směr centrum a Praha pro vozidla do 6 tun a BUS – od křižovatky s ul. Lorecká x Jeneweinova k ul. Waldhauserova, Sportovců a výjezd do ul. Benešova, dále bez značení na kruhový objezd Benešova x Štefánikova. Vozidla nad 6 tun směr Kaňk ul. Lorecká, Kaňkovská a dále bez značení po sil. č. III/3322 k sil. I/2.

Výjezd směr Grunta ul. Prachňanská, Seifertovy sady do ul. Gruntecká.

2. etapa od 12.7.2021 do 31.7.2021 - cca 100 metrů od křižovatky ul. Zemanova s ul. Jeneweinova po okružní křižovatku se silnicí I/2 (na dobu nezbytnou pro provedení stavebních prací)

objízdná trasa: od obchodního domu BILLA výjezd směr centrum a Praha pro vozidla do 6 tun a BUS –
od křižovatky ul. Lorecká x Jeneweinova do ul. Waldhauserova, Sportovců a výjezd do ul. Benešova, dále bez značení na kruhový objezd Benešova x Štefánikova. Vozidla nad 6 tun směr Kaňk ul. Lorecká, Kaňkovská a dále bez značení po sil. č. III/03322 k sil. č. I/2.

3. etapa od 26.07.2021 do  31.07.2021 - MK Zemanova od křižovatky s ul. Jeneweinova k domu čp. 778

Dopravní obslužnost je zajišťována linkami č. 240011, 240014, 240015, 240021 a linkami MHD 245011, 245012 v pracovních dnech dopravce ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s. Během uzavírky bude využita navrhovaná trasa pro BUS, tj. MK ul. Waldhauserova – bezejmenná MK – MK ul. Sportovců – MK ul. Benešova. Změna vedení tras linek neovlivní obslužnost zastávek. Výlukové jízdní řády nebudou tvořeny.

Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor dopravy a silničního hospodářství » Uzavírky komunikací » Úplná uzavírka silnice č. III/33355 ul. Zemanova v Kutné Hoře

Nahoru