Úplná uzavírka silnice č. III/03321 ul. Lorecká v Kutné Hoře

úplná uzavírka silnice č. III/03321 ul. Lorecká v úseku od okružní křižovatky se silnicí č. III/03322 na Kaňku po křižovatku s místní komunikací ul. Za Krétou v Kutné Hoře,

Doba trvání uzavírky: 20.8.2022 - 21.8.2022 (vždy v čase od 8:00 do 12:00 hod.)

Důvod uzavírky: konání VETERAN RALLYE KUTNÁ HORA 2022

Objízdná trasa: na křižovatce se silnicí č. I/2 pokračovat po této silnici směr Kutná Hora, Malín až na okružní křižovatku se silnicemi č. II/126 a č. III/03322. Zde odbočit vlevo směr Kutná Hora, Kaňk a pokračovat po silnici č. III/03322 na okružní křižovatku se silnicí č. III/03321 na Kaňku, kde objízdná trasa končí.

Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor dopravy a silničního hospodářství » Uzavírky komunikací » Úplná uzavírka silnice č. III/03321 ul. Lorecká v Kutné Hoře

Nahoru