Úplná uzavírka silnice č. III/03321 Církvice

Úplná uzavírka silnice č. III/03321 v km 7,934 – 8,325 v obci Církvice z důvodu provádění stavby I/38 Církvice obchvat: SO 121 III/03321 přeložka silnice Kutná Hora - Církvice a SO 221 III/03321 most přes železniční trať a silnici I/38 v km 1,086

Doba trvání uzavírky: 17. 6. 2021 - 15. 9. 2022

Objízdná trasa je vedena po silnici č. I/38 přes Církvici a dále po silnici č. I/2 přes Malín, Kutnou Horu a po silnici č. II/126 přes Kutnou Horu, místní část Karlov.

Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor dopravy a silničního hospodářství » Uzavírky komunikací » Úplná uzavírka silnice č. III/03321 Církvice

Nahoru