Úplná uzavírka na sil. I/2 ulice Štefánikova

Úplná zavírka sil. I/02 ulice Štěfánikova od křižovatky s ulicí Masarykova po odbočku s ulicí Krupičkova, z důvodu výstavby vodovodní a kanalizační přípojky.

Termín: 16. 11. 2020 - 29. 11. 2020

Objízdná trasa je vedena ulicemi Masarykova a Benešova.

Uzavírkou není ovlivněna autobusová doprava. 

Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor dopravy a silničního hospodářství » Uzavírky komunikací » Úplná uzavírka na sil. I/2 ulice Štefánikova

Nahoru