Úplná uzavírka místní komunikace ulice Fučíkova

1.  Uzavřený úsek  :  

1.  etapa  -  ul. Fučíkova v Kutné Hoře části Žižkov od křižovatky s ulicí Buzulucká, Kotkova po křižovatku s ulicí  Kudrnova    

2.  etapa  - ul. Fučíkova v Kutné Hoře části Žižkov od křižovatky s ul. Vojtěšská  po křižovatku s ul. Buzulucká, Kotkova                                          

2.  Rozsah uzavírky  :  úplná

3.  Termín uzavírky  :  

1. etapa -  ode dne 16.09.2019  do dne 20.11.2019  ulice Fučíkova od křižovatky s ulicí Buzulucká, Kotkova po křižovatku s ulicí  Kudrnova v Kutné Hoře části Žižkov

2. etapa  -   ode dne 20.11.2019 do dne  15.12.2019 ulice Fučíkova v Kutné Hoře části Žižkov  od křižovatky s ul. Vojtěšská  po křižovatku s ul. Buzulucká, Kotkova   v Kutné Hoře části Žižkov

3. Objížďka  : není stanovena  

4. Veřejná doprava  : Dopravní obslužnost v uzavřeném úseku je zajišťována městskými linkami č.  245001, 245006, 245007, (v případě udělení nových licencí zajišťována linkami MHD 245011 a 245091) dopravcem ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s.

U městské linky č. 245001, č.245006, č. 245007  bude zastávka  „Kutná Hora, nem.“ Přemístěna do ulice Vojtěšská, poblíž domu čp.338/15 a trasa linek vedena ulicí Vojtěšská, Purkyňova a dále po trase linky.  Výlukové jízdní řády se neschvalují.

5. Důvod :   Rekonstrukce povrchu místní komunikace

 

Home » Městský úřad » Městský úřad » Organizační struktura » Odbor dopravy a silničního hospodářství » Uzavírky komunikací » Úplná uzavírka místní komunikace ulice Fučíkova

Nahoru